Przejdź na stronę główną Interia.pl

Moja rodzina

Moja rodzina

Drogi Dan,

Jaka miła niespodzianka! Dziękuję za Twój list i za rodzinne zdjęcie. Jesteście wspaniałą, dużą rodziną!

Gromadzę już zdjęcia mojej rodziny, aby je posłać w moim następnym liście ale najpierw chcę Ci opowiedzieć o mojej rodzinie. Jeżeli sądzisz, że to nie jest dobry pomysł, nie czytaj tego listu i zaczekaj na zdjęcia!

Moja rodzina nie jest duża, bo jestem jedynakiem. Mam dwie babcie, dwóch dziadków, jedną prababcię i ciotki, wujków i kuzynów. Niezbyt często się z nimi spotykam. W każdy weekend odwiedzam tylko rodziców mojej mamy i spędzam u nich także wakacje.

Moja Mama ma trzydzieści osiem lat, a Tato trzydzieści dziewięć. Mama jest nauczycielką. Uczy języka niemieckiego w szkole średniej. Pracuje rano lub po południu. Czasami wieczorem musi poprawiać zadania domowe swoich uczniów. Tatuś pracuje w niedużej firmie komputerowej. Zaczyna pracę o ósmej rano. W soboty nie chodzi do pracy.

Moi rodzice są bardzo zajęci, ale zawsze znajdują dla mnie czas. Lubię spędzać z nimi czas po szkole. Często chodzimy do zoo, do kina lub na basen. W czasie weekendu zwiedzamy małe miejscowości po drodze do dziadków.

Mój Tato jest znakomitym kierowcą. Obserwuję, kiedy prowadzi i jestem jego doradcą. No, niezupełnie. Sądzę, że jestem przygotowany do testów i egzaminów na prawo jazdy, ale muszę poczekać, aż będę miał siedemnaście lat. Mama chce, abym się codziennie uczył niemieckiego. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Znam dużo niemieckich słów. Potrafię powiedzieć po niemiecku, że mieszkamy w bloku i że nasze mieszkanie jest duże i wygodne. Potrafię także powiedzieć, że mam swój pokój. Nie umiem dużo powiedzieć, ale lepsze to niż nic.

Mamy duży, stary album i mnóstwo rodzinnych zdjęć na płytach CD. Bardzo lubię przewracać kartki albumu. Kiedy byłem malutkim dzieckiem, włosy mamy były krótkie, proste i ciemne. Teraz są długie, falujące i mają kolor brązowy. Są bardzo ładne i gęste. Oczy Mamy są niebieskie, a brwi czarne. Jest wysoka i szczupła, ale nie chuda. Tato nie jest łysy, ale ma bardzo rzadkie włosy. Jest wysoki i dość tęgi. Ma brązowe oczy. Na jednej fotografii Tato wygląda jak kowboj, a Mama jak modelka.

Po pracy moi rodzice lubią nosić sportowe ubrania. Do pracy Mama nosi żakiet ze spódnicą i bluzkę, a Tato garnitur, koszulę i krawat. Jestem podobny do Mamy. Mam takie same oczy i nos, nawet brwi mam takie jak brwi Mamy.

Rodzice są moimi najlepszymi przyjaciółmi. Również z dziadkami spędzam dużo czasu. Jesteśmy bardzo szczęśliwą rodziną.

My family

Dear Dan,

What a nice surprise! Thank you for your letter and a family photo. What a wonderful and big family you are!

I’m collecting photos of my family to send with my next letter but I want to tell you about my family first. If you think this isn’t a good idea, don’t read this letter and wait for the photos.

My family isn’t big because I’m an only child. But I’ve got two grandmothers, two grandfathers, one great grandmother, and many aunts, uncles and cousins. I don’t see them very often. I only visit my Mum’s parents every weekend and I stay at their house during my holidays.

My Mum is thirty-eight and my Dad is thirty-nine. Mum is a teacher. She teaches German in a secondary school. She works in the morning or in the afternoon. Sometimes she has to mark her students’ homework in the evenings. My Dad works in a small computer firm. He starts his work at eight o’clock. He doesn’t go to work on Saturdays.

My parents are very busy but they always find the time for me. I like doing things with them after school. We often go to the zoo, to the cinema or to a swimming pool together. At weekends, we visit small towns on the way to my grandparents’ place. My father is an excellent driver and I am his adviser. Well, not quite. I think I’m ready for my driving tests and exams but I have to wait until I’m seventeen years old. My Mum wants me to learn German. I’m not sure if this is a good idea. I know a lot of German words. I can say in German: we live in a block of flats and our flat is big and comfortable. I can also say: I’ve got my own room. I can’t say much, but it’s better than nothing.

We’ve got a big, old photo album and countless family photos on CDs. I like turning the pages of the album very much. When I was a baby my Mum’s hair was short, straight and dark. Now it’s long, wavy and brown. It’s very nice and thick. Mum’s eyes are blue and her eyebrows are black. She’s tall and slim but not thin.

My Dad isn’t bald but he has very thin hair. He’s tall and quite fat. His eyes are brown. In one photo my Dad looks like a cowboy and my Mum like a model.

My parents like to wear sports clothes after work. For work, my Mum wears a jacket with a skirt and a blouse and Dad wears a suit with a shirt and a tie. I look like my Mum. My eyes and my nose are like my Mum’s, even my eyebrows are like her eyebrows.

My parents are my best friends. I also spend a lot of time with my grandparents. We are a very happy family.

Słowniczek

aunt - ciocia

very often - bardzo często

teach German - uczyć niemieckiego

mark - poprawiać

firm - firma

excellent - znakomity

not quite - niezupełnie

better than nothing - lepsze niż nic

countless - niezliczone, mnóstwo

turn pages - przewracać strony

straight - prosty

wavy - falisty

eyebrows - brwi

bald - łysy

fat - gruby

cowboy - kowboj

model - modelka

jacket - marynarka

skirt - spódnica

suit - garnitur

shirt - koszula

tie - krawat

nose - nos

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Moja rodzina

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.