Przejdź na stronę główną Interia.pl

Moje ostatnie urodziny

Moje ostatnie urodziny

Moje urodziny są 29 lutego. W tym roku moje urodziny były naprawdę wyjątkowe. Rok 2004 jest rokiem przestępnym, zatem mogłam obchodziłć urodziny 29, a nie 28 lutego. 29 lutego była niedziela, więc nie musiałam iść do szkoły. Właściwie obchodziłam urodziny przez cały dzień!

Poprzedniego dnia Maciek i ja urządziliśmy duże przyjęcie dla naszych przyjaciół. Maciek jest moim kuzynem. Jest starszy ode mnie, ale urodziny mamy w tym samym dniu! Zaprosiliśmy wielu przyjaciół i mieliśmy dla nich niespodziankę. Wszyscy przybyli punktualnie i przez kilka minut na zewnątrz było dużo hałasu. Poprosiliśmy naszych gości do środka i powiedzieliśmy im, że mamy dla nich niespodziankę - kolację w miejscowej pizzerii Banolli. Usłyszeliśmy głośne „Hura”, ale nie wyszli od razu. Zaśpiewali nam „Sto lat” i podarowali nam dużo wspaniałych prezentów - płyt CD z naszą ulubioną muzyką, kaset wideo i książek. Uściskaliśmy się, ucałowali i dopiero wówczas pobiegliśmy do pizzerii.

Byliśmy zaskoczeni, gdy zobaczyliśmy, że miejsce naszej imprezy jest ciemne i puste. Nie było żywej duszy. Maciek otworzył drzwi i wszedł do środka. Nasi przyjaciele poczekali przez chwilę na zewnątrz, a potem także weszli do środka. Kiedy wszyscy byliśmy wewnątrz, przez tylne drzwi weszło do lokalu kilka osób. Mieli w rękach świece. Nagle ktoś zapalił światła i zobaczyliśmy dwa urodzinowe torty na stole na środku sali. Maciek i ja zdmuchnęliśmy świeczki i wszyscy zaczęliśmy zamawiać pizze.

W karcie było trzydzieści siedem różnych rodzajów pizzy. Chcieliśmy spróbować jak najwięcej rodzajów, więc każdy zamówił inną pizzę. Potem dzieliliśmy się pizzą, aby sprawdzić, które nam najbardziej smakują.

Moja ulubiona to pizza Indiana. Składa się z sera mozzarella, sosu pomidorowego, tuńczyka, oliwek i majonezu. Próbowałam także pizzy Spinaci z serem feta i szpinakiem oraz kawałka pizzy Margherita z serem i oregano. Najbardziej popularne były pizza Amigo z papryką, oliwkami i kiełbasą salami oraz pizza Vegetariana z mnóstwem warzyw. Zamówiliśmy także mnóstwo herbaty z lodem i soku pomarańczowego.

Nie tańczyliśmy, ale dwoje naszych przyjaciół należy do zespołu tańca nowoczesnego. Poprosiliśmy ich, aby zatańczyli dla nas fragment swojego nowego programu. Są naprawdę dobrzy! Nasi goście mieli także niespodziankę dla nas. Zaśpiewali nam specjalną piosenkę urodzinową, a jeden z nich zagrał na skrzypcach. W pizzerii byliśmy do 21.30. Bawiliśmy się świetnie.

My last birthday party

My birthday is on the 29th of February. This year my birthday was really special. As 2004 is a leap year, I could celebrate my birthday on February 29th, instead of 28th. It was Sunday on the 29th and I did not have to go to school. In fact, I celebrated my birthday all day!

The day before my birthday Maciek and I gave a big party for our friends. Maciek is my cousin. He is older than me but we have birthdays on the same day! We invited many friends and we had a surprise for them. They all arrived on time and for a few minutes there was a lot of noise outside my door. We asked our guests in and told them that we were having a surprise supper at our local Pizzeria Banolli. We heard a loud “Hooray” but they did not leave then. They sang “Happy Birthday” and gave us many wonderful presents - CDs with our favourite music, videos and books. We hugged and kissed and only then ran to the pizzeria.

We were suprised to see the place dark and empty. There was no soul in sight. Maciek opened the door and went inside. Our friends waited outside for a minute and then went in, too. When we were all inside, a few people walked in through the back door. They had candles in their hands. Suddenly, someone turned the lights on and we saw two birthday cakes on a table in the middle of the room. Maciek and I blew the candles and we all started to order pizzas.

They had thirty seven different pizzas on the menu. We wanted to try as many as possible so everyone ordered a different pizza. We shared them to see which pizzas we liked. My favourite type is Indiana. It consists of mozzarella cheese, tomato sauce, tuna, olives and mayonnaise. I also tried Spinaci with feta cheese and spinach and a piece of Margherita with cheese and oregano. The most popular types of pizza were Amigo, with peppers, olives and salami and Vegetariana, with lots of vegetables. We also ordered a lot of iced tea and orange juice.

We did not dance but there were two friends who belong to a modern dance group. We asked them to dance for us a few minutes of their new programme. They are really good! Our guests also had a surprise for us. They sang a special birthday song for us and one of the guests played the violin. We stayed at the pizzeria until 9.30. We had a great time.

Słowniczek

birthday - urodziny

February - luty

really - naprawdę

special - wyjątkowy

leap year - rok przestępny

celebrate - obchodzić

instead - zamiast

all day - przez cały dzień

before - przed

give (gave) a party - urządzać przyjęcie

older than me - starszy ode mnie

the same - ten sam

invite - zaprosić

surprise - niespodzianka

all - wszyscy

arrive - przybyć

on time - punktualnie

a few - kilka

noise - hałas

outside - na zewnątrz

ask somebody in - poprosić kogoś do wewnątrz

local - miejscowy

hear (heard) - usłyszeć

loud - głośne

hooray - hura

at once - od razu

sing (sang) - śpiewać

happy birthday - sto lat

give (gave) - dać

a lot of - mnóstwo

wonderful - cudowny

present - prezent

video - kaseta wideo

hug - u/ściskać

kiss - u/całować

only then - dopiero wtedy

run (ran) - biec

surprised - zaskoczony

see (saw) - zobaczyć

empty - pusty

no soul in sight - ani żywej duszy

open - otworzyć

go (went) inside - wejść do środka

walk in - wejść

through - przez

back door - tylne drzwi

candle - świeca

hand - ręka

suddenly - nagle

turn something on - włączyć coś

birthday cake - tort urodzinowy

table - stół

in the middle - na środku

blow (blew) the candles - zdmuchnąć świece

start - zacząć

order - zamawiać

on the menu - w karcie

try - próbować

share - po/dzielić się

see - zobaczyć

which - który, która, które

consist of - składać się z

cheese - ser

sauce - sos

sauce - sos

tuna - tuńczyk

olive - oliwka

mayonnaise - majonez

spinach - szpinak

a piece of... - kawałek

pepper - papryka

iced tea - herbata z lodem

orange juice - sok pomarańczowy

dance - tańczyć

modern dance group - zespół tańca nowoczesnego

ask somebody to... - poprosić kogoś, aby...

violin - skrzypce

until - do

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Moje ostatnie urodziny

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.