Przejdź na stronę główną Interia.pl

Twoja angielska szkoła i moja polska szkoła

Twoja angielska szkoła i moja polska szkoła

Droga Ann,

Dziękuję za list. Cieszę się, że lubisz swoją szkołę. Wspaniale jest poznawać szkolne życie w Twoim kraju z Twoich listów! Pozwól, że opowiem Ci o mojej szkole. Niektóre rzeczy są takie same jak w Twojej szkole, a inne się różnią.

Ja także chodzę do szkoły od poniedziałku do piątku. Po szkole chodzę na kółka zainteresowań lub uprawiam sporty, tak jak Ty i Twoje koleżanki i koledzy. Uczę się tylko dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego. To dobrze, że masz trzy obce języki w szkole. Francuskiego lub hiszpańskiego mogę się uczyć tylko w prywatnej szkole języków obcych. Inne przedmioty w mojej szkole są podobne do tych, które Ty masz. Ja nie mam codziennie sześciu lekcji. Na przykład w piątki mam cztery lekcje, a we wtorki pięć. Moja klasa, 5b, ma dwadzieścia osiem lekcji w ciągu tygodnia. Wcale się nie dziwię, że nie znosisz zadań domowych. Ja także ich nienawidzę. Mam zadane nawet więcej niż Ty! Co wieczór poświęcam ponad dwie godziny na zadanie domowe. Właściwie to jest jedyna rzecz, jakiej naprawdę nie znoszę w szkole.

W mojej szkole nie nosimy mundurków, ale nasze ubranie szkolne musi być ciemne - czarne, ciemnoniebieskie lub szare z białą koszulą dla chłopców i białą bluzką dla dziewcząt. Inna różnica między naszymi szkołami to apel. U Ciebie jest każdego ranka. My także mamy apel, ale niezbyt często. Nasi nauczyciele sprawdzają listę obecności nie tylko na początku i na końcu dnia w szkole, ale także na każdej lekcji. Pomyśl tylko! Nasze przerwy nie są tak długie jak Twoje. Dwie przerwy na drugie śniadanie trwają po piętnaście minut. Takie przerwy mamy o dwunastej i o pierwszej. Po każdej czterdziestopięciominutowej lekcji mamy pięciominutową przerwę. To sprawia, że mój dzień w szkole jest trochę krótszy od Twojego.

Na koniec - o wakacjach. Przykro mi, że tak późno zaczynasz letnie wakacje. My wtedy mamy już trzeci lub czwarty tydzień wakacji. Jednak nie martw się. Oto dobra wiadomość dla Ciebie. Niech jeszcze raz policzę. Zgadza się, w ciągu roku masz tyle samo tygodni wolnych od nauki, ile my. Jest tak dlatego, że my nie mamy tygodniowej przerwy w październiku. U nas są dwutygodniowe ferie w połowie roku, w lutym, ale tylko jeden tydzień na Wielkanoc i to już jest ostatni tydzień ferii przed końcem roku szkolnego. Teraz możemy już zacząć planować wspólne wakacje w Anglii lub w Polsce!

Na razie -

Ala

Your English school and my Polish school

Dear Ann,

Thank you for your letter. I’m happy that you’re enjoying your school. It’s great to learn about school life in your country from your letters! Let me tell you about my school. Some things are the same as those in your school. Others are different.

I also go to school from Monday to Friday. I go to clubs or do sports after school, just like you and your friends. I can learn only two foreign languages at school: English and German. It’s good that you have got three foreign languages at school. I can learn French or Spanish only in a private language school. Other subjects in my school are similar to the subjects you have. I don’t have six lessons every day. For example, on Fridays I’ve got four lessons and on Tuesdays - five. My class, 5b, has got 28 lessons during the week. It doesn’t surprise me that you hate homework. I hate it, too. I get even more homework than you do! Every evening I spend over two hours doing homework. In fact, it is the thing that I hate most about school.

We don’t wear a uniform for school but our clothes for school must be dark - black, navy blue, or grey with a white shirt for boys and a white blouse for girls. Another difference between our schools is Assembly. You have it every morning. We also have Assembly but not very often. Our teachers mark the register not only at the start and at the end of the day but in every lesson as well. Imagine this! Our breaks aren’t as long as yours. There are two fifteen--minute breaks for lunch. We stop for lunch at 12 and at 1 o’clock. We have a five-minute break after each forty-five minute lesson. This makes my day at school a little shorter than it is in your school.

Finally, about holidays. I’m sorry that you start your summer holidays so late. We are in the third or fourth week of our holidays then. But don’t worry. Here’s some good news for you. Let me count again. That’s right. You’ve got as many holiday weeks in the year as we do. It is so because we don’t have a week’s holiday in October and we have only one week off school for Easter.

Now, we can start planning our holidays together - in England or in Poland.

Bye for now,

Ala

Słowniczek

enjoy - lubić

those (these) - tamte (te)

others - inne

foreign - obce

language - język

private - prywatny

similar to something - podobny do czegoś

during - w czasie

surprise - dziwić,

be surprised - być zdziwionym

every evening - co wieczór

hour - godzina

more than - więcej niż

the only thing that - jedyna rzecz, która

uniform - mundurek

assembly - apel

mark - zaznaczać

register - obecność (w dzienniku)

at the start - na początku

as well - również

imagine - wyobrazić sobie

fifteen-minute break - piętnastominutowa przerwa

forty - czterdzieści

a little - nieco

let me... - pozwól, że...

count - po/liczyć

again - ponownie

October - październik

week off school - wolny tydzień

half-year - półrocze

last - ostatni

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.