Przejdź na stronę główną Interia.pl

Podręcznik

Przyrodo, witaj! - klasa 5

Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Gromek, Ewa Laskowska, Andrzej Melson • WSiP

Przed wędrówką po Polsce

10

 • Każda mapa jest wykonana w skali

  Rozwiń (1)

  10

 • Jak określić rzeczywistą odległość za pomocą podziałki liniowej?

  Rozwiń (1)

  13

 • Jak korzystać z planu miasta?

  Rozwiń (1)

  16

 • Czym różni się wysokość względna od wysokości bezwzględnej?

  19

 • Co oznaczają barwy na mapie hipsometrycznej?

  Rozwiń (1)

  23

 • Poznajesz różnie rodzaje map

  Rozwiń (1)

  27

Polska i jej sąsiedzi

36

Krajobrazy Polski

84

 • Są różne rodzaje skał

  84

 • Krajobrazy Polski są zróżnicowane

  Rozwiń (1)

  87

 • Bałtyk jest morzem wewnątrzkontynentalny

  Rozwiń (1)

  90

 • W krajobrazach nadmorskich widać nie tylko wydmy

  95

 • Krajobraz pojezierzy jest pagórkowaty

  100

 • Krajobraz pasa nizin środkowopolskich jest równinny

  104

 • Nizina Mazowiecka jest największą polską niziną

  108

 • Wyżyna Lubelska jest przykładem krajobrazu rolniczego

  112

 • Wyżyna Ślaska jest przykładem krajobrazu przemysło-miejskiego

  116

 • Wyżyna Krakowsko-Częstochowska jest zbudowana ze skał wapiennych

  120

 • Góry Świętokrzyskie są bardzo starymi górami

  124

 • Tatry są przykładem gór wysokich

  128

 • Przyrodę Polski chroni się w różny sposób

  134

Mój organizm

146

 • Ciało człowieka działa jak precyzyjny mechanizm

  146

 • Skóra chroni organizm

  149

 • Mięśnie, kości i stawy umożliwiają poruszanie się

  153

 • W układzie pokarmowym jest trawione pożywienie

  157

 • Układ oddechowy zapewnia wymianę gazową

  161

 • Krew jest życiodajnym płynem krążącym dzieki sercu

  164

 • Wszystkie układy narządów w organizmie współpracują ze sobą

  168

Rozwijam się i poznaję otoczenie

174

 • Poznajesz właściwości światła

  174

 • Oko odbiera wrażenia świetlne

  179

 • Dźwieki wokół nas

  184

 • Ucho odbiera wrażenia dźwiekowe

  187

 • Zmysły umożliwiają kontakt z otoczeniem i chronią organizm

  190

 • Układy rozrodcze umozliwiają wydawanie na świat potomstwa

  194

 • Rozwój zarodkowy i płodowy człowieka przebiega w organizmie matki

  197

 • W życiu człowieka wyróżnia się kilka etapów

  200

 • Jakie zmiany zachodzą w okresie dojrzewania?

  203

Moje zdrowie

210

 • Dlaczego musimy jeść?

  210

 • Jakie są zasady właściwego odżywiania się?

  213

 • Jak zapobiegać psuciu się żywności?

  216

 • Jak dbać o własne ciało?

  219

 • Dlaczego mydło i proszek zmywają brud?

  223

 • Organizm jest aktywny w dzień, odpoczywa w nocy

  226

 • Jak odpoczywać?

  231

 • Co robić w razie uszkodzenia ciała?

  235

 • Czy organizmy zawsze są przyjazne dla człowieka?

  239

Jak zachować zdrowie?

246

 • Zagrożenia, z którymi możesz zetknąć się w domu

  246

 • Jak się zachować w niebezpiecznych sytuacjach?

  251

 • Choroby zakaźne i pasożytnicze są wywoływane przez wirusy i różne organizmy

  255

 • Walka z chorobami zakaźnymi jest trudna, ale konieczna

  259

 • Kiedy, dlaczego i jak należy mówić nie?

  262

 • Co to oznacza zdrowy styl życia?

  266

Pamiętajcie, że materiały dostarczone przez serwis Opracowania.pl nie pochodzą z podręczników. Ich podpięcie pod spis treści danego podręcznika polega jedynie na tematycznym dopasowaniu i ma ułatwić Wam poruszanie się po serwisie.