Słownik pisarzy

Słownik pisarzy to zbiór ponad 400 biogramów pisarzy polskich i światowych, ze szczególnym uwzględnieniem autorów lektur, noblistów w dziedzinie literatury, autorów, których nazwiska powinien znać człowiek wykształcony. Każde hasło zawiera daty urodzin i śmierci pisarza, pseudonimy, fakty z życia oraz omówienie charakteru twórczości z wyszczególnieniem najważniejszych dzieł.