Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tematy Testów (1343)

Rozkwit średniowiecza - Kryzys i odbudowa państwa za panowania Mieszka II, Kazimierza Odnowiciela i Bolesława Śmiałego
 • Liceum
 • Historia
 • Średniowiecze
Rozkwit średniowiecza – Rozbicie dzielnicowe
 • Liceum
 • Historia
 • Średniowiecze
Rozkwit średniowiecza – Społeczeństwo i gospodarka w Polsce dzielnicowej
 • Liceum
 • Historia
 • Średniowiecze
Rozkwit średniowiecza - Kultura średniowiecza
 • Liceum
 • Historia
 • Średniowiecze
Zmierzch średniowiecza – Kryzys w Europie zachodniej od końca XIII w. do początku XVIw.
 • Liceum
 • Historia
 • Średniowiecze
Zmierzch średniowiecza - Odkrycia geograficzne
 • Liceum
 • Historia
 • Średniowiecze
Zmierzch średniowiecza - Próby zjednoczenia ziem polskich na przełomie XIII i XIV wieku
 • Liceum
 • Historia
 • Średniowiecze
Zmierzch średniowiecza – Królestwo Władysława Łokietka
 • Liceum
 • Historia
 • Średniowiecze
Zmierzch średniowiecza – Państwo Kazimierza Wielkiego
 • Liceum
 • Historia
 • Średniowiecze
Zmierzch średniowiecza - Unie Polski z Litwą
 • Liceum
 • Historia
 • Średniowiecze
Zmierzch średniowiecza - Wojny polsko-krzyżackie
 • Liceum
 • Historia
 • Średniowiecze
Zmierzch średniowiecza - Przywileje szlacheckie
 • Liceum
 • Historia
 • Średniowiecze
Zmierzch średniowiecza - Od monarchii patrymonialnej do stanowej
 • Liceum
 • Historia
 • Średniowiecze
Zmierzch średniowiecza - Polityka dynastyczna Jagiellonów w XV i XVI wieku
 • Liceum
 • Historia
 • Średniowiecze
Państwa Świętego Przymierza w I połowie XIX wieku - Austria
 • Liceum
 • Historia
 • Europa w latach 1815-1848
Państwa Świętego Przymierza w I połowie XIX wieku - Prusy
 • Liceum
 • Historia
 • Europa w latach 1815-1848
Państwa Świętego Przymierza w I połowie XIX wieku - Rosja
 • Liceum
 • Historia
 • Europa w latach 1815-1848
Zmierzch średniowiecza - nabytki terytorialne Polski w XV wieku
 • Liceum
 • Historia
 • Średniowiecze
Rozrodczość, śmiertelność i struktura wiekowa
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Ekologia i ochrona środowiska
Hobbit, czyli tam i z powrotem (J. R. R. Tolkien)
 • Podstawowa
 • Język polski
 • Lektury