Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tematy Testów (1363)

Układ pokarmowy i odżywianie - wchłanianie i metabolizm składników pokarmowych
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
Układ pokarmowy i odżywianie - zasady prawidłowego żywienia
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
Układ pokarmowy i odzywianie - choroby związane z układem pokarmowym
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
Układ pokarmowy i odzywianie - składniki pokarmowe
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
Krążenie - budowa i działanie układu krwionośnego
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
Krążenie - Diagnostyka i choroby układu krążenia
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
Krążenie - Skład i funkcje krwi
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
Krążenie - Badania laboratoryjne i ważniejsze choroby krwi
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
Krążenie - Układ limfatyczny
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
Ruch - Budowa szkieletu na poziomie tkankowym
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
Ruch - Układ szkieletowy człowieka
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
Ruch - Choroby układu szkieletowego
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
Ruch - Układ mięśniowy człowieka
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
Ruch - Mechanizm skurczu mięśnia
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
Ruch - Rola aktwyności fizycznej
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
Regulacja nerwowo-hormonalna - Budowa układu nerwowego
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
Regulacja nerwowo-hormonalna - Funkcjonowanie układu nerwowego
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
Regulacja nerwowo-hormonalna - Zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
Regulacja nerwowo-hormonalna - Układ wydzielania wewnętrznego
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
Regulacja nerwowo-hormonalna - Regulacja wydzielania hormonów
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość