Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tematy Fiszek (1398)

Pieśń Legionów Polskich we Włoszech (J. Wybicki)
 • Liceum
 • Język polski
 • Wiersze
Pieśń o Narodzeniu Pańskim (F. Karpiński)
 • Liceum
 • Język polski
 • Wiersze
Pieśń poranna (F. Karpiński)
 • Liceum
 • Język polski
 • Wiersze
Piosenka o końcu świata (Cz. Miłosz)
 • Liceum
 • Język polski
 • Wiersze
Podziękowanie (ks. J. Twardowski)
 • Podstawowa
 • Język polski
 • Wiersze
Prawa i obowiązki (T. Różewicz)
 • Liceum
 • Język polski
 • Wiersze
Przy okrągłym stole (J. Tuwim)
 • Liceum
 • Język polski
 • Wiersze
Radość pisania (W. Szymborska)
 • Podstawowa
 • Język polski
 • Wiersze
Ranny ptak (M. Pawlikowska-Jasnorzewska)
 • Liceum
 • Język polski
 • Wiersze
Reduta Ordona (A. Mickiewicz)
 • Podstawowa
 • Język polski
 • Wiersze
Rozmowa liryczna (K. I. Gałczyński)
 • Podstawowa
 • Język polski
 • Wiersze
Sonety do Laury (wybór) (F. Petrarca)
 • Liceum
 • Język polski
 • Wiersze
Spotkanie z matką (K. I. Gałczyński)
 • Liceum
 • Język polski
 • Wiersze
Sprawiedliwość (ks. J. Twardowski)
 • Podstawowa
 • Język polski
 • Wiersze
Stepy Akermańskie (A. Mickiewicz)
 • Liceum
 • Język polski
 • Wiersze
Święta miłości kochanej ojczyzny... (I. Krasicki)
 • Podstawowa
 • Język polski
 • Wiersze
Świtezianka (A. Mickiewicz)
 • Podstawowa
 • Język polski
 • Wiersze
Testament mój (J. Słowacki)
 • Liceum
 • Język polski
 • Wiersze
Treny - wybór (J. Kochanowski)
 • Podstawowa
 • Język polski
 • Wiersze
Urszula Kochanowska (B. Leśmian)
 • Podstawowa
 • Język polski
 • Wiersze