Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Księga Genesis (Księga Rodzaju)

Księga Genesis (Księga Rodzaju)

Obraz Edenu - Raju

Człowiek stworzony przez Boga mieszkał w pięknym ogrodzie - Edenie. Bóg przestrzegł pierwszych ludzi, Adama i Ewę, by nie zrywali jabłek z jednego drzewa rosnącego w środku Raju - Edenu. Było to drzewo wiadomości dobra i zła. Ludziom doskonale się żyło w Edenie. Niczego im nie brakowało, byli zawsze radośni, bo nie znali smutku, wszystkie zwierzęta zachowywały się wobec nich przyjaźnie, nie znali śmierci, nie musieli się jej bać. Podziwiali piękne krajobrazy stworzone przez Boga, który zawsze nad nimi czuwał. Dzięki temu wiedzieli, że są bezpieczni. Nie znali cierpienia, bólu, chorób, nie mieli żadnych kłopotów i trosk. Zapewne nie odczuwali upływu czasu, nie mieli zmartwień.

Niestety, czas doskonałego szczęścia się skończył. Człowiek nie posłuchał Boga. Ewa, skuszona przez szatana w postaci węża, zerwała owoc z drzewa wiadomości dobra i zła i odtąd zaczęły się wszystkie ludzkie kłopoty.

Raj był miejscem, w którym w zgodzie i harmonii żyły wszystkie istoty stworzone przez Boga. Człowiek miał się starać utrzymać tę harmonię, bo został ustanowiony ich opiekunem i był za nie odpowiedzialny. Na tym polegała jego rola w raju.

Bóg zakazał człowiekowi spożywać owoce z „drzewa poznania dobra i zła”, ponieważ chciał ochronić człowieka przed złem. Przed popełnieniem grzechu pierworodnego człowiek był czysty i nieskażony. Nie wiedział, co to zdrada, strach, ból, śmierć (te wartości zaliczamy do złych); znał tylko dobroć, miłość, radość (te wartości zaliczamy do dobrych).

Po przekroczeniu zakazu Boga ludzie stracili pierwotną niewinność. Stało się tak z powodu nieposłuszeństwa człowieka wobec Stwórcy. Wraz ze zmianą oblicza człowieka zmienił się cały świat. Całe stworzenie poniosło konsekwencje nierozważnego czynu pierwszych ludzi. Dlatego, mając to na uwadze, każdy z nas powinien mieć przyjazny stosunek do przyrody - roślin i zwierząt. Trzeba się nimi opiekować, dbać o nie, nie krzywdzić. Uwaga: w biblijnym znaczeniu człowiek znaczy - mężczyzna i kobieta.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.