Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wzory niektórych estrów

Wzory niektórych estrów

Wzory niektórych estrów. Wzory i nazwy, wzór półstrukturalny estru. Kwas karboksylowy, alkohol, ester. Kwas mrówkowy, metanol, mrówczan metylu. Kras mrówkowy, etanol, mrówczan etylu. Kwas octowy, metanol, octan metylu. Kwas octowy, etanol, octan etylu. Kwas octowy, butanol, octan butylu. Kwas masłowy, etanol, maślan etylu. Kwas masłowy, butanol, maślan butylu. Kwas, alkohol, ester.

Porównajmy wzory półstrukturalne estrów, przedstawionych w tabelce (w ostatniej kolumnie). Jak widać, wszystkie estry posiadają charakterystyczną grupę

Wzory niektórych estrów. ...grupę funkcyjną. jest to grupa estrowa; wszystkie związki, zawierające tę grupę, to estry.

Jaki jest wzór ogólny estrów?

C3H7 — COO — C4H9

R1 — COO — R2

gdzie:

R1 - grupa węglowodorowa (alkil) pochodząca od kwasu.

R2 - grupa węglowodorowa (alkil) pochodząca od alkoholu

— COO - grupa estrowa.

Estry w roztworze wodnym, w środowisku kwasowym lub zasadowym ulegają procesowi hydrolizy - następuje rozkład estru na kwas oraz alkohol, np.:

Wzory niektórych estrów. Ester, kwas karboksylowy, alkohol. Hydroliza. Octan etylu, kwas octowy, etanol.

Jak widać, reakcja estryfikacji jest reakcją odwrotną do reakcji hydrolizy.

Możemy to zapisać:

Wzory niektórych estrów. Kwas karboksylowy + alkohol = ester + woda. Estryfikacja, hydroliza.

Prześledźmy to na konkretnym przykładzie:

Wzory niektórych estrów. Kwas masłowy, etanol, maślan etylu, woda. Estryfikacja, hydroliza.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Wzory niektórych estrów

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Chemia
 • Pochodne węglowodorów
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Pochodne węglowodorów
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Pochodne węglowodorów
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Pochodne węglowodorów
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Pochodne węglowodorów

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.