Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Słynni Polacy związani z moim rodzinnym miastem

Opracowanie

  • Podstawowa
  • Język angielski
  • Compositions (wypracowania)