Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Słynni Polacy związani z moim rodzinnym miastem

Słynni Polacy związani z moim rodzinnym miastem

Mam to wielkie szczęście, że mieszkam w mieście, które jest znane na całym świecie ze swojej historii, dzieł sztuki, architektury, i - co nie jest najmniej ważne - ludzi. Nie chcę powiedzieć, że jestem albo stanę się sławna dlatego, że urodziłam się w Krakowie. Chciałabym, aby było to aż tak proste, chociaż prawdą jest, że moje miasto zawsze dawało inspirację słynnym ludziom w historii. Wielu młodych ludzi jest z tego dumnych. Wiele szkół i ulic w Krakowie nosi nazwy na cześć słynnych Polaków. Czesław Miłosz, Stanisław Lem, Roman Polański, Krzysztof Penderecki - że wymienię tylko kilku - są związani z Krakowem.

Opowiadanie o moim mieście i jego słynnych mieszkańcach moim rówieśnikom z innych krajów jest zawsze bardzo interesującym i ekscytującym doświadczeniem. Ostatnio, gdy odgrywałam rolę przewodnika, opowiedziałam moim gościom o Andrzeju Wajdzie, Stanisławie Lemie, Wisławie Szymborskiej i Mikołaju Koperniku.

Andrzej Wajda urodził się w 1926 roku. W latach 50. rozpoczął swoją karierę reżysera teatralnego i filmowego. W roku 2000 Andrzej Wajda zdobył Oskara za osiągnięcia całego życia. Wajda założył Centrum Sztuki i Technologii Japońskiej o nazwie Manggha. Zostało ono otwarte w Krakowie w 1994 roku.

Wisława Szymborska to inna słynna Polka, która prawie całe życie spędziła w Krakowie. Urodziła się w 1923 roku w Poznaniu. W roku 1996 przyznano jej literacką nagrodę Nobla. Jest wybitna poetką.

Stanisław Lem jest znany jako autor literatury science fiction. Jego książki zostały przetłumaczone na więcej niż 25 języków. Urodził się w 1921 roku.

Mikołaj Kopernik żył dawno temu, w latach 1473-1543, ale prawie wszyscy młodzi ludzie, z którymi rozmawiałam, wiedzieli dokładnie, kim był. Ten słynny astronom, który stworzył teorię heliocentryczną, studiował na Akademii Krakowskiej w latach 1491-1495.

Najpopularniejsze miejsce związane z najznakomitszymi Polakami z Krakowa to Collegium Maius, które jest częścią Akademii Krakowskiej. Papież Jan Paweł II i Czesław Miłosz otrzymali tu doktoraty honoris causa.

Famous Poles associated with my home town

I am very fortunate to be living in a city which is known the world over for its history, works of art, architecture and last but not least, people. I do not mean to say that I am or will become famous because I was born in Cracow. I wish it was as simple as that, though it is true that my city has always provided inspiration for remarkable people in history. Many young people are proud of that. Many schools and streets of Cracow have been named after famous Poles. Czesław Miłosz, Stanisław Lem, Roman Polański, Krzysztof Penderecki to name just a few, are associated with Cracow.

It is always a very interesting and exciting experience to talk about my city and its famous inhabitants to my peers from other countries. Last time I played the role of a guide I told my visitors about Andrzej Wajda, Stanisław Lem, Wisława Szymborska and Mikołaj Kopernik.

Andrej Wajda was born in 1926. In the 1950s he began his career of a film and theatre director. In the year 2000 Andrzej Wajda won an Oscar for his lifetime achievement. Wajda founded the Centre of Japanese Art and Technology called Manggha. It was opened in Cracow in 1994.

Wisława Szymborska is another famous Pole who has spent almost all her life in Kraków. She was born in 1923 in Poznań. In 1996 she was awarded the Nobel Prize for literature. She is a remarkable poet.

Stanisław Lem is known as a science fiction writer. His books have been translated into more than 25 languages. He was born in 1921.

Mokołaj Kopernik lived a long time ago, between 1473 and 1543 but almost all young people I have ever talked to knew exactly who he was. This famous astronomer, who created heliocentric theory, studied at Kraków Academy from 1491 till 1495.

The most popular place associated with the most prominent Poles of Kraków is Collegium Maius built as part of the Kraków Academy. Pope John Paul II and Czesław Miłosz received honorary doctorates here.

Słowniczek

fortunate - mający szczęście

works of art - dzieła sztuki

last but not least - wspomniany na końcu, ale nie najmniej ważny

I do not mean to say that... - nie chodzi mi o to (nie chcę powiedzieć), że...

always - zawsze

to provide - zapewniać

inspiration - inspiracja, natchnienie

remarkable - niezwykły, wybitny

proud (of...) - dumny (z...)

to be associated with... - być łączonym (kojarzonym) z...

exciting - ekscytujący

inhabitant - mieszkaniec

peer - rówieśnik

guide - przewodnik

film director - reżyser filmowy

theatre director - reżyser teatralny

to found - założyć, ufundować

to translate (into English) - przetłumaczyć (na angielski)

to talk to - rozmawiać z kimś

to talk about - mówić o czymś

exactly - dokładnie

prominent - znakomity, wybitny

honorary doctorate - doktorat honoris causa

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Słynni Polacy związani z moim rodzinnym miastem

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.