Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Nieoczekiwane spotkanie

Nieoczekiwane spotkanie

Droga Jane,

To tylko krótki liścik. Nie uwierzysz w to, co Ci powiem. Wczoraj wieczorem byłam na koncercie muzyki dawnej. Rodzice dostali bilety na koncert od przyjaciela, który jest muzykiem Filharmonii Krakowskiej. Występował bardzo dobry chór. Jeden z chłopców w chórze wyglądał bardzo znajomo. Po pewnym czasie przypomniałam sobie jego nazwisko - Paweł Cichy. Dwie godziny później rozmawialiśmy przy herbacie i pączkach. Jest bardzo zadowolony ze swojej nowej szkoły. Dawniej był bardzo nieśmiałym chłopcem, ale teraz jest pewny siebie i pogodny. Jest też przystojny. Dawniej nie lubił towarzystwa, ale teraz śpiewa w szkolnym chórze, który często występuje na scenie i od czasu do czasu wyjeżdża za granicę. Paweł pytał o Ciebie. Dałam mu Twój adres e-mailowy. Jest szansa, że wystąpią w Twoim kraju. Jednak mam nadzieję, że przedtem będziemy mogli wszyscy spotkać się w Polsce.

Uściski i pozdrowienia dla Ciebie i Twojej rodziny

Ola

An unexpected meeting

Dear Jane,

Just a quick note. You will not believe what I am going to tell you. Last night I went to a concert of old music. My parents got the tickets for the concert from a friend who is a musician with the Cracow Philharmonic. There was a very good choir. One of the boys in the choir looked very familiar. After some time I recalled his name - Paweł Cichy. Two hours later we were talking over tea and doughnuts. He is very happy with his new school. He was once a very shy boy but now he is confident and cheerful. He is also good-looking. He did not socialize once but now he sings in the school choir which often performs on stage and goes abroad from time to time. Paweł asked about you. I gave him your e-mail address. There is a chance they will perform in your country. I hope though that we can all meet up in Poland before that.

Hugs and best wishes to you and your family.

Ola

Słowniczek

to believe - wierzyć, uwierzyć

last night - wczoraj wieczorem, zeszłej nocy

ticket - bilet

musician - muzyk

philharmonic - filharmonia

choir - chór

to look familiar - wyglądać znajomo

doughnut - pączek

to be happy with... - być zadowolonym (z czegoś)

shy - nieśmiały

confident - pewny siebie

cheerful - pogodny

good-looking - przystojny

socialize - udzielać się towarzysko

once - dawniej, kiedyś

to perform - występować

on stage - na scenie

to go abroad - wyjechać za granicę

from time to time - od czasu do czasu

though - jednak

to hug - uściskać

hugs - uściski

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Nieoczekiwane spotkanie

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.