Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Mój kraj

Mój kraj

Droga Ann,

Dziękuję za pomoc przy moim projekcie na temat Anglii. Teraz moja kolej. Mam nadzieję, że wykorzystasz tę informację o Polsce w swoim projekcie. Przepraszam, że nie podam Ci dużo nazw, dat i liczb. Po prostu nie pamiętam takich szczegółów. Zamiast tego chcę Ci pomóc wyobrazić sobie, jak wygląda mój kraj.

Polska jest prawie tak duża, jak Twój kraj razem z Irlandią. Ale nie powinnaś sądzić, że mój kraj jest bardzo duży. Wcale nie jest duży. Jest mniejszy niż obszar wielu amerykańskich stanów. Kontynent australijski jest około 25 razy większy niż mój kraj.

Polska ma ponad 500 km linii brzegowej na północy, a na południu wzdłuż granicy rozciągają się góry Tatry. Najdłuższa rzeka w moim kraju to Wisła. Płynie przez kraj z południa na północ. Jej długość wynosi 1047 kilometrów. Polska wygląda jak mały kwadrat na mapie Europy. Mieszka tu około 39 milionów ludzi.

Jeżeli przyjedziesz do Polski na miesiąc i będziesz mieć dużo czasu, to powinnaś zwiedzić wszystkie ważne historyczne miasta. Są to: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Toruń, Malbork, Lublin, Poznań, Wrocław, Sandomierz i Zamość. Powinnaś także odbyć wycieczkę w Tatry i Pieniny. Jeśli przyjedziesz do Polski tylko na tydzień, powinnaś spędzić jeden dzień w Warszawie, a resztę tygodnia w Krakowie. Powinnaś pojechać do Oświęcimia i do Wieliczki, ale pamiętaj: potrzebujesz mnóstwo czasu na Kraków.

Kraków był stolicą Polski przez około 500 lat. Spośród wszystkich polskich miast, Kraków ma najwięcej zabytkowych budynków i pomników. Jest ponad 10 muzeów i około 20 kościołów w samym tylko centrum. Jeśli nie lubisz poznawać historii na wakacjach, możesz odwiedzić krakowskie galerie sztuki i butiki lub odpocząć w kawiarni z ogródkiem albo w pubie.

Oto krótka lista najważniejszych zabytków Krakowa do Twojego projektu:

The Main Market Square (Rynek Główny) - największy rynek miejski w Polsce,

The Cloth Hall (Sukiennice) - w centrum Rynku,

The Town Hall Tower (Wieża Ratuszowa),

St Adalbert’s Church (kościół Św. Wojciecha) - jeden z najstarszych kościołów Krakowa,

The Statue of Adam Mickiewicz (pomnik Adama Mickiewicza),

St Mary’s Church (Kościół Mariacki),

The Florian Gate (Brama Floriańska),

The Barbican (Barbakan) - z XV wieku,

The Collegium Maius - najstarszy budynek uniwersytecki w Polsce,

The Wawel Castle (Zamek Wawelski) - przez ponad 500 lat dom polskich królów,

The Wawel Cathedral (Katedra Wawelska).

To tylko krótka lista. Proszę, daj znać, czy potrzebujesz więcej informacji o którymkolwiek z zabytków lub o innych historycznych budowlach i miejscach. Wydaje mi się, że zaczynam lubić historię mojego rodzinnego miasta i mojego kraju.

My country

Dear Ann,

Thank you very much for your help with my English project. Now it’s my turn. I hope you can use this information about Poland in your project. I’m sorry I can’t give you a lot of names, dates and numbers. I just can’t remember such details. Instead, I want to help you imagine what my country looks like.

Poland is almost as big as your country and Ireland put together. But you shouldn’t think that my country is very big. It isn’t. It’s much smaller than the size of a lot of American states. Australian continent is about twenty five times as big as my country.

Poland has over five hundred kilometres of coastline in the north and there are the Tatra Mountains along the frontier in the south. The longest river in my country is the Vistula (Wisła). It runs across the country from the south to the north. It’s 1047 kilometres long. Poland looks like a small square on a map of Europe. About 39 million people live here.

If you come to Poland for a month and if you have a lot of time, you should visit all of our important historic towns and cities. These are: Warsaw, Kraków, Gdańsk, Toruń, Malbork, Lublin, Poznań, Wrocław, Sandomierz and Zamość. You should also make a trip to the Tatra or the Pieniny Mountains. If you come to Poland only for a week, you should spend a day in Warsaw and the rest of the week in Kraków. You should go to Auschwitz and Wieliczka but remember: you need a lot of time for Kraków.

Kraków was the capital of Poland for about five hundred years. Of all Polish cities, Kraków has the most historic buildings and monuments. There are more than 10 museums and about 20 churches in the centre alone. If you don’t like learning history on holidays, you can visit Kraków’s art galleries and boutiques or relax in a pavement café or a pub.

Here is a short list of the most important sights of Kraków for your project:

The Main Market Square (Rynek Główny) - the largest town square in Poland,

The Cloth Hall (Sukiennice) - in the centre of the Market Square,

The Town Hall Tower (Wieża Ratuszowa),

St Adalbert’s Church (kościół Św. Wojciecha) - one of the oldest churches in Kraków,

The Statue of Adam Mickiewicz (pomnik Adama Mickiewicza),

St Mary’s Church (Kościół Mariacki),

The Florian Gate (Brama Floriańska),

The Barbican (Barbakan) - from the 15th century,

The Collegium Maius - the oldest university building in Poland,

The Wawel Castle - home of Polish kings for about five hundred years,

The Wawel Cathedral.

Well, this is only a short list. Please, tell me if you need more information about any of these sights or any other historic buildings and places. I think I’m beginning to like the history of my hometown and my country.

Słowniczek

my turn - moja kolej / kolej na mnie

hope - mieć nadzieję

information - informacje/a

I'm sorry - przepraszam

number - liczba

detail - szczegół

imagine - wyobrazić sobie

almost - prawie

put together - wzięte razem

smaller than - mniejszy niż

size - wielkość, obszar

state - stan

about - około

times - razy

over - ponad

coastline - linia brzegowa

in the north - na północy

frontier - granica

in the south - na południu

through - przez

month - miesiąc

historic town - zabytkowe miasto

capital - stolica

building - budynek

monument - pomnik

church - kościół

in the centre - w centrum

art gallery - galeria sztuki

boutique - butik

relax - zrelaksować się

pavement cafe - kawiarnia z ogródkiem

sight - zabytek

tower - wieża

statue - pomnik

gate - brama

century - stulecie

university - uniwersytet

castle - zamek

cathedral - katedra

begin - zacząć

hometown - rodzinne miasto

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Mój kraj

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.