Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Moje hobby

Moje hobby

Moje hobby to jazda samochodem. Ciągle marzę o prowadzeniu samochodu. To moja pasja. Jestem za młody na to, żeby mieć prawo jazdy, ale mogę powiedzieć, że jestem już teraz gotów przystąpić do testów na prawo jazdy. Zawsze, gdy jadę samochodem z tatą, przechodzę poważne szkolenie.

Mój tato mówi, że podczas szkolenia przyszły kierowca rozwija umiejętności prowadzenia samochodu i nawyki na całe życie. Mój tatuś jest bardzo dobrym i bezpiecznym kierowcą i od niego mogę otrzymać najlepsze szkolenie.

Wiem, co oznaczają światła drogowe i znaki. Rozumiem prawo pierwszeństwa przejazdu oraz jak używać pasów drogowych. Wiem, gdzie i kiedy parkować. Wiem, dokąd i kiedy mogę jechać. Próbuję także rozwiązywać wszystkie testy dla kierowców oraz uczestniczę w kwizach dla kierowców, aby sprawdzić, jak dobry jestem.

Kilka miesięcy temu odpowiedziałem na wszystkie pytania ogólnokrajowego testu dla kierowców. Mój wynik końcowy był równie wysoki jak wynik zawodowych kierowców.

Ćwiczę z tatą zmianę biegów i używanie hamulców, kiedy razem jedziemy samochodem. Wiem bardzo dobrze, co robi tato na drodze i dlaczego. Jazda samochodem na polskich drogach jest bardzo niebezpieczna. Czasami tato musi nas chronić przed zderzeniem. Mocno hamuje lub skręca, aby uciec z drogi. Czasem musi przyspieszyć, jeśli inny samochód ma w nas uderzyć z tyłu lub z boku.

Jedyna rzecz, której nie mogę się nauczyć, zanim nie zacznę jeździć, to jak dobrze jeździć na śliskich drogach. Wiem, że kierowca powinien stopniowo zwalniać. Na mokrych drogach powinniśmy jeździć znacznie wolniej, a na śniegu zredukować szybkość o połowę. Na przykład z sześćdziesięciu do trzydziestu kilometrów na godzinę. Ale tego mogę się dobrze nauczyć, kiedy zamienię się miejscami z tatą. Nie mogę się doczekać!

My hobby

My hobby is going by car. All the time I dream about driving a car. I have a passion for driving. I am too young to have a driving licence but I can say that I am ready to take a driving test now. I get a lot of training every time I go in a car with my Dad.

My Dad says that during the training, a learner driver develops driving skills and habits for the rest of his life. My Dad is a very good and safe driver and I can get the best training from him.

I know what traffic lights and signs mean. I understand “right-of-way” laws and how to use traffic lanes. I know where and when to park. I know where and when I can drive. I also try to solve all the tests for drivers and I take part in quizzes for drivers just to see how good I am.

A few months ago I answered all the questions on a national driving licence test. My total score was as good as the score of professional drivers!

I practise changing gears and using brakes with my Dad and when we go in our car together, I know very well what he is doing on the road and why. Driving on Polish roads is very dangerous. Sometimes my Dad has to protect us in collisions. He brakes hard or turns to run off the road. Sometimes he has to speed up if another car is going to hit us on the side or the rear of the car.

The only thing I can’t learn before I start driving is how to drive well on slippery roads. I know that a driver should slow down gradually. On wet roads we should drive much slower and on snow we must reduce our speed by half. For example, from sixty to thirty kilometres per hour. But this I can learn really well when I change seats with my Dad. I can’t wait to do that!

Słowniczek

drive - prowadzić samochód

more than - więcej niż

passion - pasja

too young - za/zbyt młody

driving licence - prawo jazdy

ready - gotów

take driving tests - przystąpić do testów na prawo jazdy

get - dostać, otrzymać

training - szkolenie, trening

during - podczas

learner - uczeń

driver - kierowca

develop - rozwijać

skill - umiejętność

habit - nawyk

the rest - reszta

life - życie

safe - bezpieczny

traffic lights - światła na przejściach i skrzyżowaniach

signs - znaki

understand - rozumieć

right-of-way - pierwszeństwo przejazdu

law - prawo

lane - pas jezdni

take part in - brać udział

quiz - kwiz

question - pytanie

national - ogólnonarodowy

total score - suma punktów, wynik

as good as - tak dobry jak

professional - zawodowy, profesjonalny

change gears - zmieniać biegi

brake - hamulec

road - droga

avoid - unikać

collision - zderzenie

brake hard - ostro hamować

turn - skręcić

run off - uciec

speed up - przyspieszyć

hit - uderzyć

on the side - z boku

rear - tył

only - jedyny

before - przed

slippery - śliski

slow down - zwolnić

gradually - stopniowo

wet - mokry

slower - wolniej

snow - śnieg

reduce - zmniejszyć

by half - o połowę

per hour - na godzinę

seat - miejsce

I can't wait - nie mogę się doczekać

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Moje hobby

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.