Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Szkolna wycieczka

Szkolna wycieczka

W zeszłym miesiącu moja klasa pojechała na wycieczkę do Niepołomic. Pojechaliśmy tam autobusem. Wyjechaliśmy ze szkoły o godzinie 8.30. Po drodze do Niepołomic jest stary dwór w Branicach. Zatrzymaliśmy się tam, żeby mu się przyjrzeć i zobaczyć interesującą wystawę prehistorycznych narzędzi oraz garnków, dzbanów i innych przedmiotów z gliny.

Przyjechaliśmy do Niepołomic około godziny 11. W mieście jest kilka interesujących zabytków. Jeden z nich to zamek, którego początki sięgają XIV wieku. Ma piękny dziedziniec arkadowy. Zamek był dekorowany przez włoskich artystów pracujących na Wawelu. Obecny zamek jest z XVI wieku. Niepołomice leżą na skraju Puszczy Niepołomickiej, tylko 25 km na wschód od Krakowa.

W przeszłości było to idealne miejsce do polowań dla królów Polski. Tutaj królowie zdobywali zapasy mięsa przed wyprawami wojennymi. Kiedy stolica Polski została przeniesiona do Warszawy, polscy królowie nie przestali tu przyjeżdżać. Jeszcze w XVIII w. polowali tutaj, chociaż potrzebne było specjalne zezwolenie Austrii, aby polować w puszczy. Przyjeżdżali tu dlatego, że puszcza była rajem dla myśliwych. Żyły tu i nadal żyją dziki, jelenie karpackie i żubry.

Odwiedziliśmy dwa inne zabytki Niepołomic: kościół z 1350 roku i kopiec o wysokości 14 metrów, który usypano dla upamiętnienia 500 rocznicy bitwy pod Grunwaldem.

Na koniec odwiedziliśmy obserwatorium i wysłuchaliśmy wykładu na temat Wszechświata. Niestety, nie mogliśmy popatrzeć na niebo przez teleskop, bo pogoda nie była odpowiednia. Było pochmurno i deszczowo.

Mam nadzieję, że będę mogła wrócić do obserwatorium w słoneczny, pogodny dzień.

A school trip

Last month my class went on a school trip to town of Niepołomice. We went there by bus. We left from school at 8.30 a.m. On the way to Niepołomice there is an old mansion house in Branice. We stopped there to take a look at the mansion and to see an interesting exhibition of prehistoric tools and pots, jugs, vases and other objects made of clay.

We arived at Niepołomice at about 11 in the morning. The town has a few interesting sights. One of them is the castle which dates back to the 14th century. It has a beautiful arcaded courtyard. The castle was once decorated by Italian artists employed at Wawel. The present castle is from the 16th century. Niepołomice lies at the edge of the Niepołomice Forest, only 25 kilometres east of Cracow.

It was once an ideal place for the kings of Poland to go hunting. The kings got here their supplies of meat before military expeditions. When the capital of Poland was transferred to Warsaw Polish kings did not stop coming here. Even in the 18th century they continued hunting even though they needed a special permission from Austria to hunt in the forest. They came here because the forest used to be a paradise for hunting. It was and still is inhabited by the wild boar, Carpathian stags and the bison.

We visited two other sights of the town: a church from 1350 and a mound 14 metres high which was raised there to commemorate the 500th anniversary of the battle of Grunwald.

Finally, we went to see an observatory and to listen to a lecture about the Universe. Unfortunately, we could not look at the sky through the telescope there because the weather was not good. It was cloudy and rainy.

I hope I can return to the observatory on a bright and clear day.

Słowniczek

last month (week, year) - w zeszłym miesiącu (tygodniu, roku)

school trip - wycieczka szkolna

to go by bus - jechać autobusem

on the way - po drodze

mansion house - dwór

tool - narzędzie

pot - garnek

jug - dzbanek

to arrive - przybyć

arcaded courtyard - dziedziniec arkadowy

to decorate - dekorować

present - obecny

at the edge - na skraju

east of... - na wschód od...

mound - kopiec

to commemorate - upamiętnić

anniversary - rocznica

battle - bitwa

observatory - obserwatorium

lecture - wykład

the Universe - Wszechświat

unfortunately - niestety

cloudy - pochmurny, zachmurzony

rainy - deszczowy

bright - jasny

bright day - słoneczny dzień

clear - czysty

clear day - pogodny dzień

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.