Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Ulubione zwierzęta mojego brata - dinozaury

Ulubione zwierzęta mojego brata - dinozaury

Mój brat ma pięć lat. Zaczyna właśnie czytać książeczki z mnóstwem znakomitych obrazków i odrobiną tekstu. Bardzo lubi czytać. Czasem „czyta” to, czego nie ma w książeczce. W bardzo zabawny sposób przesuwa palec wskazujący od lewej do prawej strony i udaje, że czyta. Kiedy się nie patrzy na stronę w jego książeczce, może się wydawać, że czyta, bo mówi i mówi bez końca o tych samych obrazkach.

Dinozaury są fascynujące dla mojego brata. Potrafi poprawnie powiedzieć ich trudne nazwy i wskazać właściwe zwierzęta na obrazkach. Wie, że żyły na ziemi sto milionów lat temu i wymarły około sześćdziesiąt pięć milionów lat temu.

Mój mały brat mówi, że najbardziej niebezpiecznym dinozaurem był tyranozaur, ponieważ był groźnym zwierzęciem mięsożernym. Ulubionym dinozaurem mojego brata jest triceratops. Żył w grupie zwanej stadem. W książeczce mojego brata triceratops ma czerwono-szarą skórę, trzy kolczaste rogi na głowie, kościstą falbanę na szyi i twardy dziób. Jest bardzo ładny, duży i silny. Jest także bardzo łagodny. Jest roślinożerny.

Oto scena z książeczki mojego brata: wszystkie dinozaury duże i małe uciekają, ponieważ widzą lub wyczuwają tyranozaura. Ten groźny dinozaur ma otwarty pysk na każdym zdjęciu. Ukazuje bardzo ostre zęby. Jego pazury także są ostre, a jego palce wyglądają na bardzo silne. Tyranozaur wygląda na bardzo niebezpiecznego. Jedynie triceratops się nie boi. Kiedy tyranozaur próbuje go ugryźć, triceratops używa swoich szpiczastych rogów, aby dźgnąć wroga. Wkrótce tyranozaur męczy się i przestaje walczyć. Walka skończona. Triceratops może teraz dołączyć do swego stada.

Mój brat jest szczęśliwy. Teraz może narysować obrazek przedstawiający dwa dinozaury walczące nad rzeką.

My brother’s favourite animals - dinosaurs

My brother is five years old. He’s beginning to read books with lots of brilliant pictures and very little text. He likes reading very much. Sometimes he “reads” what isn’t in the book. It’s very funny how he moves his index finger from left to right and pretends he’s reading. If you don’t look at the page in his book, you think he is reading because he goes on and on about the same pictures.

Dinosaurs are fascinating for my little brother. He can say correctly their difficult names and point at the right animals in the pictures. He knows that they lived on earth one hundred million years ago and became extinct about sixty-five million years ago. My little brother says that the most dangerous dinosaur was Tyrannosaurus because it was a fierce meat-eater. My brother’s favourite dinosaur is Triceratops. It lived in a group called a herd. In my brother’s book Triceratops has got red and grey skin, three spiky horns on its head, a bony frill on the neck and a hard beak. It’s very nice, big and strong. It’s also very gentle. It’s a plant-eater.

Here is a scene from my brother’s book: all dinosaurs big and small run away because they can see or smell Tyrannosaurus. This fierce dinosaur has its mouth open in every picture. It shows very sharp teeth. Its claws are sharp, too and its toes look very strong. Tyrannosaurus looks very dangerous. Only Triceratops isn’t scared. When Tyrannosaurus tries to bite it, Triceratops uses its spiky horns to stab its enemy. Very soon Tyrannosaurus gets tired and stops fighting. The fight is over. Triceratops can join its herd now.

My brother is happy. Now he can draw a picture of two dinosaurs fighting by a river.

Słowniczek

begin - zaczynać

picture - obrazek / ilustracja

very little - bardzo mało

text - tekst

like very much - bardzo lubić

sometimes - czasami

funny - zabawny

move - przesuwać, przenosić

index finger - palec wskazujący

from left to right - od lewej do prawej

pretend - udawać

page - strona

go on and on about - bez końca opowiadać

dinosaur - dinozaur

fascinating - fascynujący

correctly - poprawnie

point at - wskazać na

right - właściwe

animal - zwierzę

on earth - na ziemi

become extinct - wymrzeć

the most - najbardziej

dangerous - niebezpieczny

fierce - groźny

meat-eater - mięsożerny

herd - stado

skin - skóra

spiky horn - kolczasty róg

bony - kościsty

frill - falbana

neck - szyja, kark

hard - twardy

beak - dziób

strong - silny

gentle - łagodny

plant-eater - roślinożerca

scene - scena

run away - uciekać

smell - poczuć (zapach)

mouth - pysk

open - otwarty

show - pokazać

sharp - ostre

tooth, teeth - ząb, zęby

claw - pazur

toe - palec

look - wyglądać

be scared - być wystraszonym

bite - ugryźć

stab - dźgnąć

get tired - zmęczyć się

fight - walka, walczyć

be over - skończyć się

join - dołączyć

draw - rysować

by a river - nad rzeką

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Ulubione zwierzęta mojego brata - dinozaury

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.