Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Problemy nastolatków - osobowość

Problemy nastolatków - osobowość

Droga linio nastolatków,

Właśnie przeczytałem mój list do Was i niemal słyszę, jak mówicie: następny nastolatek, który ma depresję. Ale bardzo lubię Wasze programy i mam nadzieję, że możecie mi pomóc. Muszę wyjaśnić, że nie ma wielu dni w roku, kiedy czuję się w ten sposób i nie sądzę, że depresja to właściwe słowo na określenie tego, co czuję. Napisałem ten list, bo nie chcę czuć się zagubiony i zdezorientowany.

Dzisiaj mam wrażenie, że jestem w całkowitej izolacji i stwierdzam, że jest mi coraz trudniej zawierać znajomości. Mam 16 lat i uczęszczam do gimnazjum z internatem w innym mieście. W mojej szkole jest ciężko uczyć się i mieszkać, bo wszyscy trzymają się w dużych grupach. Wydaje mi się, że nigdy nie mogę się przystosować do innych. Nie mam wiary w ludzi. Uważam, że działają tylko dla własnych korzyści. W poprzedniej szkole byłem bardzo dobrym i szczęśliwym uczniem. Teraz nadal uczę się dobrze, ale muszę walczyć o przetrwanie pod względem emocjonalnym. Obawiam się, że nie jestem wystarczająco silny, aby poradzić sobie z wszystkimi problemami. Mam poczucie bezsilności. Uważam, że życie w dużym mieście jest trudne pod względem finansowym. Jestem też nieszczęśliwy, jeśli chodzi o przyszłość. Rodzice zachęcają mnie, abym został prawnikiem, ale nie jestem pewien, czy właśnie to chcę robić. Zmuszam się do kontynuowania nauki. W tej chwili nacisk na zostanie prawnikiem pochodzi bardziej od moich rodziców niż ode mnie. Nadal myślę o prawie, ale mam poważne wątpliwości co do tego zawodu. Bardzo nie chciałbym rozczarować rodziców. Co gorsza, mam wrażenie, że moja dziewczyna nie chce ze mną chodzić. Unika mnie. Może rozsądnie będzie przestać się widywać na jakiś czas.

Wiem, że muszę coś zrobić, żeby zmienić na lepsze to, co się da. Nie będzie to łatwe. Chciałbym to zrobić w mądry, rozsądny sposób. Ponieważ nie ma osoby, do której mógłbym się zwrócić, żeby podniosła mnie na duchu, chciałbym usłyszeć Waszą radę. Dziękuję za przeczytanie mojego listu.

Andrzej

Teenage problems - personality

Dear teenage helpline,

I’ve just read my letter to you and I can almost hear you say: another depressed teenager. But I like your programmes very much and I do hope you can help me. I must explain that there aren’t many days in the year when I feel this way and I don’t think depression is a good word to describe how I feel. I’ve written this letter because I don’t like to feel lost and confused.

Today I feel totally isolated and I’m finding it more and more difficult to make friends. I’m 16 years old and I attend a secondary boarding school in another town. My school is difficult to study and live in because everyone hangs around in big groups. I never seem to fit in. I have no faith in people. I believe they only act in self interest. I was a very good and happy pupil in my previous school. Now I’m still a good student but I feel I have to fight for my emotional survival. I’m afraid I’m not strong enough to deal with all the problems. I have a sense of powerlessness. I find it difficult financially to cope with life in a big town. I am also unhappy about my future. My parents encourage me to be a lawyer but I’m not sure if that’s what I want to be. I’m forcing myself to continue my education. Now the pressure to become a lawyer comes from my parents more than from myself. I’m still thinking about law but I’ve got some serious doubts about this career. I would hate to disappoint my parents. To make matters worse, I think that my girlfriend doesn’t want to go out with me. She’s avoiding me. Maybe it makes sense stopping to see each other for some time.

I know that I need to do something to find ways to change what I can for the better. It won’t be easy. I’d like to do this in a wise and sensible way. As I have no one to turn to to keep my moral up I’d like to hear your advice. Thank you for reading this.

Andrzej

Słowniczek

another - inny, kolejny, jeszcze jeden

depressed - cierpiący na depresję, przygnębiony

teenager - nastolatek, nastolatka

this way - w ten sposób

to describe - opisać

to feel - czuć, czuć się

lost - zagubiony

confused - zdezorientowany

totally - całkowicie

isolated - odizolowany, osamotniony

more and more - coraz bardziej

to make friends - zaprzyjaźnić się

to attend (a school) - uczęszczać (do szkoły)

boarding school - szkoła z internatem

to hang around - włóczyć się

to fit in - przystosować, dostosować

previous - poprzedni

to fight for... - walczyć o...

survival - przetrwanie

to deal with, to cope with - radzić sobie z

a sense of (something) - poczucie (czegoś)

powerlessness - bezsilność

to encourage - zachęcać

lawyer - prawnik

to force - zmuszać

pressure - nacisk

serious - poważny

doubt - wątpliwość

career - zawód, kariera

to hate - nienawidzić, nie znosić, bardzo nie lubić

I would hate to (do something) - bardzo bym nie chciał (zrobić czegoś)

to disappoint - rozczarować

to make matters worse - co gorsza

to avoid - unikać

it makes sense - to ma sens

to see each other - widywać się (spotykać się) z sobą

wise - mądry

sensible - rozsądny

to turn to - zwrócić się do

advice - rada

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Problemy nastolatków - osobowość

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.