Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Moje życie w przyszłości

Moje życie w przyszłości

Uważam, że życie w przyszłości nie będzie bardzo się różnić od dzisiejszego. Ludzie będą robić te same rzeczy - pracować, podróżować, chodzić na zakupy, uczyć się. Różnica będzie polegała na sposobie wykonywania tych czynności.

Wszyscy uczniowie będą mieć komputery w domach i będą mogli używać ich do nauki. Ich rodzice będą mogli pracować w domu. I rodzice, i dzieci będą mieć więcej wolnego czasu i więcej czasu dla rodziny.

Komputery będą także pomagać w pracach w domu, kontrolować wyposażenie domu i pomagać w prowadzeniu domu, zwłaszcza zakupach i płaceniu rachunków. Mam nadzieję, że kupowanie domu i zajmowanie się nim w przyszłości będzie mniej kosztować. Więcej ludzi będzie posiadać własny dom. Panele słoneczne będą wytwarzać energię, co będzie bardziej wydajne niż tradycyjne urządzenia.

Komunikacja między odległymi i bliskimi miejscami będzie o wiele szybsza i wygodniejsza niż dziś. Nie jestem pewna, czy będzie na tyle tania, żeby była dostępna dla wszystkich. Ludzie, którzy nie podróżują na duże odległości, będą mogli się kontaktować za pomocą wideofonów.

Sądzę, że ludzie będą mieli więcej czasu na swoje hobby i to sprawi, że będą myśleli o wprowadzeniu wielu innych udogodnień w swoim życiu.

My life in the future

In my opinion life in the future will not be very different. People will do the same things like working, travelling, shopping, learning. The difference will be in the way people will do these activities.

Students will all have computers at home and will be able to use them to study. Their parents will be able to work from home, too. Both parents and children will have more free time and more time for the family.

Computers will also be used to help with the housework, to control equipment in the house and to help with housekeeping, especially shopping and paying bills. I hope that houses in the future will be cheaper to buy and look after. More people will own a house. Solar panels which will create energy, which will be more efficient than traditional machines.

Communication between near and distant places will be much faster and more comfortable than it is today. I am not sure if it will be cheap enough to be available to everyone. People who will not travel long distances will be able to keep in touch through videophones.

I believe people will have more free time for hobbies and this will make them think of many other improvements to their life.

Słowniczek

in my opinion - moim zdaniem

activity - zajęcie, czynność

housework - prace domowe

equipment - wyposażenie

to pay bills - płacić rachunki

to look after - opiekować się, doglądać

own - mieć (na własność), posiadać

solar panels - panele słoneczne

efficient - wydajny

near - bliski, blisko

distant - daleki

comfortable - wygodny

I am sure - jestem pewien

to keep in touch - utrzymywać kontakt

improvements - ulepszenia, udogodnienia

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.