Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Mój ulubiony program telewizyjny

Mój ulubiony program telewizyjny

Mój ulubiony program telewizyjny nosi tytuł „Europa da się lubić”. Jest pokazywany prawie w każdy weekend. Gospodyni programu zaprasza grupę cudzoziemców, którzy studiują, mieszkają albo pracują w Polsce. Mówią po polsku bardzo dobrze. Zazwyczaj są to goście z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Francji, Holandii i Skandynawii. Niektórzy już od dawna występują w tym programie. Każdy odcinek programu różni się od poprzednich. Jest tak dlatego, że każdy ma inny temat - na przykład potrawy i gotowanie, sport i zajęcia w czasie wolnym, pieniądze, życie w rodzinie, wakacje i tak dalej. Goście dzielą się z publicznością w studiu i z widzami swoimi wrażeniami z Polski i znajomością własnej kultury. Wszyscy mają wspaniałe poczucie humoru, więc program świetnie się ogląda. Mogę nauczyć się wiele o stylu życia w innych krajach europejskich i dobrze się bawić.

W ostatnim programie grupa młodych kobiet tańczyła tradycyjny irlandzki taniec. Było to jednocześnie piękne i zdumiewające. Sposób, w jaki tańczyły, był pełen wdzięku - i to właśnie było piękne. A teraz o tym, co było zdumiewające. Górna część ich ciała była zupełnie nieruchoma, ale nogi poruszały się w różnych kierunkach. Podziwiałam to, że trzymają się tak sztywno. To musi być niezwykle trudne. Wszyscy ludzie w studio byli w nie wpatrzeni. Kiedy tancerki skończyły, rozległy się głośne brawa. Sama jestem dobrą tancerką i kocham taniec, ale nigdy nie widziałam, żeby ktoś tańczył z takim wdziękiem.

Jakiś czas później nasz nauczyciel pokazał nam nagranie wideo z tańcem grupowym i tańcami na irlandzkich weselach wiejskich. Myślę, że Irlandczycy mają muzykę we krwi.

My favourite television programme

My favourite television programme is called “Europa da się lubić”. It is on almost every weekend. The presenter of the show invites a group of foreigners who study, live or work in Poland. They speak Polish very well. They are usually guests from the United Kingdom, Germany, Spain, Italy, France, Holland and Scandinavia. Some of them have been on this programme for a long time. Each time the show is different from the previous shows. That is because each programme has a different topic. For instance, food and cooking, sport and leisure activities, money, family life and holidays and so on. The guests share with the audience in the studio and the viewers their impressions of Poland and knowledge of their own cultures. They all have a wonderful sense of humour so the programme is fun to watch. I can learn a lot about lifestyles in other European countries and have fun.

In a recent programme a group of young women danced a traditional Irish dance. It was both beautiful and amazing. The way they danced was very graceful - that was the beautiful part. Now for the amazing part. The top part of their bodies was completely stiff. Their legs though were flying all over the place. I admired them for keeping stiff. It must be extremely difficult. All the people in the studio fixed their eyes on them. When the dancers finished, there was a loud applause. I am a good dancer myself and I love dancing but I have never seen such a graceful way of dancing.

Some time later our teacher showed us a video with group dancing and some dancing at Irish weddings in the countryside. I think that the Irish people have music in their blood.

Słowniczek

almost - prawie

every - każdy

foreigner - cudzoziemiec

for a long time - od dawna

each time - za każdym razem

is different from... - różni się od...

previous - poprzedni

for instance - na przykład

to share - dzielić się

audience - publiczność

viewer - widz

impression - wrażenie

knowledge - wiedza

sense of humour - poczucie humoru

to have fun - dobrze się bawić

recent - niedawny, ostatni

Irish - irlandzki

amazing - zdumiewający

graceful - pełen wdzięku

top part - górna część

completely - całkowicie

stiff - sztywny, nieruchomy

to admire - podziwiać

extremely - niezwykle, ogromnie

to finish - kończyć, skończyć

loud applause - głośne oklaski

dancer - tancerz, tancerka

wedding - wesele

countryside - wieś

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Mój ulubiony program telewizyjny

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.