Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Mój pokój

Mój pokój

Bardzo lubię swój pokój. Nie jest duży, ale jest wygodny. Mam duże okno w swoim pokoju. Moje biurko na komputer wraz z krzesłem są pod oknem. Po prawej stronie od drzwi jest nieduża szafa. Wszystkie moje ubrania są w tej szafie. Moje łóżko jest naprzeciw szafy. Obok łóżka jest biblioteczka. W biblioteczce mam odtwarzacz płyt CD z radiem. Moje płyty CD, zeszyty, pióra i ołówki oraz niektóre książki są także w biblioteczce. Inne książki są na półkach nad moim łóżkiem.

Chcę narysować nowy plan pokoju i wprowadzić w nim pewne zmiany. W IKEA jest konkurs dla dzieci na najlepszy plan pokoju. Chcę zdobyć nagrodę. Jest nią biblioteczka!

My room

I like my room very much. It is not big but it is very comfortable. I have got a large window in my room. My computer desk and chair are under the window. There is a small wardrobe next to the door, on the right. All my clothes are in the wardrobe. My bed is opposite the wardrobe. There is a bookcase next to my bed. I have got my CD player with a radio in the bookcase. My CDs, notebooks, pens and pencils and some books are in the bookcase, too. Other books are on the shelves, above my bed.

I want to draw a new plan of my room and make some changes in my room. There is a competition for children at IKEA for the best plan of a room. I want to win a prize. It is a bookcase!

Słowniczek

comfortable - wygodny

computer desk - biurko na komputer

chair - krzesło

wardrobe - szafa

next to - obok

door - drzwi

on the right - po prawej stronie

all - wszystkie

clothes - ubrania

bed - łóżko

opposite - po przeciwnej stronie

bookcase - biblioteczka

CD player - odtwarzacz płyt kompaktowych

notebook - zeszyt

pen - pióro

pencil - ołówek

book - książka

too - także

shelf, shelves - półka, półki

above - nad

change - zmiana

change - zmiana

prize - nagroda

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Mój pokój

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.