Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Prośba o radę - list

Prośba o radę - list

Drogi kąciku porad,

Od kilku miesięcy mam problem. Rozmawiałem o nim z moimi rodzicami i kolegami, a nawet z moją nauczycielką historii. Oto on.

Mam czkawkę. Jest bardzo głośna i denerwująca (irytująca). Najgorsze jest to, że często dostaję jej podczas lekcji historii. Co gorsza, jest wtedy szczególnie gwałtowna. Wstrząsa moim ciałem tak bardzo, że wydaje się, jakbym dostał gwałtownych spazmów. Może trwać przez kilka długich minut! Moje ciało robi to odruchowo, a ja nie mogę go kontrolować.

Wielu ludzi, których pytałem, wie, jak to jest, kiedy ma się czkawkę. Próbowałem już wszystkich sposobów, które skutkują w ich przypadku, na przykład jedzenia cukru, wstrzymywania oddechu albo bardzo powolnego picia ciepłej wody. Nic nie skutkuje. Wypiłem kiedyś prawie całą studnię, ale to też nie pomogło.

Czy mogę jeszcze coś zrobić, żeby powstrzymać czkawkę, kiedy jestem w klasie i czuję się zawstydzony? Moja nauczycielka historii jest bardzo cierpliwą i pełną zrozumienia osobą, ale nie jestem pewien, czy rzeczywiście mi wierzy. Rzadko dostaję czkawki, kiedy mam geografię albo biologię, a w pracowni komputerowej albo na sali gimnastycznej nigdy mi się to nie zdarza.

Czy możecie mi wyjaśnić, dlaczego dostajemy czkawki i co powoduje spazmy? Czy jest jakiś popularny sposób leczenia poza metodami, które wypróbowałem?

Pozdrowienia,

Artur

Seeking advice - A letter

Dear Problem Page,

I’ve had this problem for a few months now. I’ve talked about it to my parents and friends and even my History teacher. This is my problem.

I have hiccups. They are very loud and irritating. The worst thing is that I often get them when I have a History lesson. To make things worse, they are especially violent then. Hiccups shake my body so much that it looks as if I have violent spasms. It can last for a few long minutes! My body does it involuntarily and I can’t control my body.

A lot of people I’ve ask know what it’s like when you have a hiccup. I’ve already tried all the things that work for them, for example eating sugar, holding my breath or drinking warm water very slowly. Nothing seems to work for me. I once drank almost a well dry and that didn’t help, either.

Is there anything else to stop my hiccups when I’m in class and embarrassed? My History teacher is a very patient and understanding person but I’m not sure if she really trusts me. I rarely get hiccups when I have Geography or Biology and I never get them when I’m in our computer room or the gym.

Could you explain please, why we actually hiccup and what causes spasms? Is there any common therapy other than the methods I’ve tried?

Kindest regards,

Artur

Słowniczek

hiccups - czkawka

loud - głośny

irritating - irytujący, denerwujący

to make things worse - co gorsza

especially - szczególnie

violent - gwałtowny

to shake - trząść (się)

involuntarily - mimowolnie, bezwiednie

already - już

to try - próbować

breath - oddech

warm - ciepły

slowly - powoli

once - kiedyś, pewnego razu

almost - prawie

well - studnia

dry - suchy

anything else - coś jeszcze

embarrassed - zawstydzony

patient - cierpliwy

understanding - wyrozumiały

to trust - wierzyć, ufać

rarely - rzadko

gym - sala gimnastyczna

explain - wyjaśnić

to cause - spowodować

common - często spotykany, powszechny

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Prośba o radę - list

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.