Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

List z prośbą o przyjęcie do pracy

List z prośbą o przyjęcie do pracy

Szanowni Państwo,

Jestem polskim studentem zainteresowanym pracą w Stanach Zjednoczonych. Chciałbym zapytać o możliwość pracy na stanowisku sprzedawcy w North Bay Wear. W lecie 2005 roku będę brał udział w Międzynarodowym Programie Wymiany Studenckiej i będę miał wszystkie dokumenty potrzebne do legalnego podjęcia pracy w Stanach Zjednoczonych.

Liczę na szybką odpowiedź.

Z poważaniem

Radek Ambitny

A covering letter

North Bay Wear

879 Bargain Street

San Francisco, CA 49732

USA

1st April 2005

To whom it may concern,

I am a Polish student interested in working in the USA. I would like to enquire about the possibility of working as a shop assistant with North Bay Wear. I will be a participant in International Student Exchange Program in the summer of 2005 and will have all the documents necessary to work legally in the US.

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

Radek Ambitny

Słowniczek

interested in something - zainteresowany czymś

to enquire - dowiadywać się

possibility - możliwość

shop assistant - sprzedawca

participant - uczestnik

necessary - konieczny, potrzebny

yours faithfully - z poważaniem

List z prośbą o przyjęcie do pracy (2)

Szanowny Panie Smith,

Chciałbym ubiegać się o możliwość pracy jako praktykant na stanowisku asystenta do spraw badania rynku, o którym jest mowa w gazecie „Telegraph”. Jestem polskim studentem zainteresowanym czasową pracą w Wielkiej Brytanii. Od kilku lat interesuję się pracą z komputerem. Przez trzy tygodnie pracowałem w firmie internetowej w Polsce - była to część mojego stażu. W skład moich obowiązków wchodziło pisanie i wprowadzanie danych.

Liczę na szybką odpowiedź.

Z poważaniem

Radek Ambitny

A covering letter

Personnel Department

Opinion Centers Ltd.

381 George Street

London W1

30th May 2004

Dear Mr Smith,

I would like to apply for a position as a trainee market research assistant, as mentioned in the “Telegraph” newspaper. I am a Polish student interested in undertaking temporary work in the UK. I have been interested in computer work for a few years now. I have had three weeks experience with an Internet company in Poland as part of my internship. My duties included typing and data entry.

I look forward to hearing from you.

Yours sincerely,

Radek Ambitny

Słowniczek

department - dział

to apply for - ubiegać się o

position - stanowisko

trainee - praktykant

research - badanie

data - dane

temporary - czasowy

internship - staż

duty - obowiązek

typing - pisanie na maszynie (komputerze)

 

Pogłębiaj wiedzę w temacie: List z prośbą o przyjęcie do pracy

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.