Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Mój ulubiony bohater filmowy

Mój ulubiony bohater filmowy

Moja nauczycielka polskiego chce, abyśmy napisali krótką charakterystykę postaci naszych bohaterów z książek i filmów. Chce, abyśmy porozmawiali o nich w klasie i wyjaśnili, dlaczego ich lubimy. Mój wybór to Robin Hood - postać zagrana w filmie „Robin Hood” przez Kevina Costnera.

Robin był mężczyzną, który żył jako człowiek wyjęty spod prawa w lesie Sherwood. Las położony jest na północ od Nottingham, miasta położonego w środkowej Anglii. Robin musiał ukrywać się w lesie, ponieważ szeryf miasta Nottingham był jego wrogiem i chciał go zabić. Szeryfowi nie podobało się to, co robił Robin Hood. Robin i jego towarzysze zwani Wesołą Kompanią zabierali pieniądze ludziom bogatym i rozdawali je ubogim. Poza tym żyli i polowali w lesie. To było wbrew prawu, ponieważ w dawnych czasach tylko król miał wstęp do lasu i mógł tam polować. Przez bardzo długi czas szeryf próbował schwytać Robin Hooda i ukarać go. Robin był wspaniałym wojownikiem, zwłaszcza świetnie posługiwał się długim łukiem.

Robin był także człowiekiem honoru. Kiedy chciał, aby ktoś przyłączył się do Wesołej Kompanii najpierw staczał z nim pojedynek, a gdy kandydat był dobrym, a nawet lepszym wojownikiem niż sam Robin Hood, prosił go, aby przyłączył się do jego drużyny.

W mojej ulubionej scenie z tego filmu Robin i jego dobry przyjaciel Mały John walczą przeciw sobie. Robin próbuje przejść przez rzekę na drugą stronę i spotyka Małego Johna. John nie pozwala mu przejść i staczają długą walkę na wielkie kije. Robin Hood przegrywa, bo Mały John w rzeczywistości nie jest mały. Jest dużym i bardzo silnym mężczyzną.

Robinowi podoba się John i mówi mu, że może dołączyć do jego drużyny. Mały John przystaje na to i zostają dobrymi przyjaciółmi.

Robin dobiera ludzi do swej kompanii w bardzo sprawiedliwy sposób i traktuje ich godziwie. Kompanię obowiązują specjalne reguły zachowania. Wszyscy mieszkają razem, pracują i walczą nie tylko jak przyjaciele, ale także jak wielka rodzina. Podobni są nawet z wyglądu. Noszą zielone ubrania. Robin zawsze ma kaptur, który pozwala ukryć jego twarz.

Chciałbym kiedyś odwiedzić las Sherwood i zobaczyć miejsca, gdzie Robin Hood mieszkał ze swoimi towarzyszami.

My favourite film character

My Polish teacher wants us to write a short character description of our heroes from books or films. She wants us to talk about our heroes in class and explain why we like them. My choice is Robin Hood - a character played by Kevin Costner in a film “Robin Hood”.

Robin was a man who lived as an outlaw in Sherwood Forest. This forest is north of Nottingham, a city in central England. Robin Hood had to hide in the forest because the Sheriff of Nottingham was his enemy and wanted to kill him. The Sheriff did not like what Robin Hood did. Robin and a group of his friends called the Merry Men took money from the rich and gave it to the poor. They also lived in the forest and hunted there. This was against the law because in the old days only the king could go and hunt in the forest. For a long time the Sheriff tried to catch and punish Robin Hood. Robin was a great fighter, especially with a long bow.

Robin was also a man of honour. When he wanted someone to join the Merry Men he first fought with him and if the candidate was a good or even better fighter than Robin himself, he asked him to join his group.

My favourite scene in the film shows Robin and his great friend, Little John fighting against each other. Robin is trying to cross a river and he meets Little John. John doesn’t let him cross and they have a long fight with big sticks. Robin Hood loses because Little John is not exactly little. He is a big and very strong man. Robin likes him and says he can come and join his group. Little John says “Yes” and they became great friends.

Robin chooses the men to his group in a fair way and he treats them in a fair way. There are special rules of behaviour in the group. They live together, work and fight not only as friends but also like a big family. They even look the same. They wear green clothes. Robin is always shown with a hood which helps to hide his face.

I would like to visit Sherwood Forest and see the places where Robin Hood lived with his companions.

Słowniczek

character - postać

description - opis, charakterystyka

explain - wyjaśnić

choice - wybór

central - środkowy

hide - ukrywać się

outlaw - człowiek wyjęty spod prawa, banita

enemy - wróg

kill - zabić

against the law - niezgodnie z prawem

in the old days - w dawnych czasach

catch - schwytać

punish - ukarać

fight (fought) - walczyć

especially - szczególnie, zwłaszcza

honour - honor

join - wstąpić

candidate - kandydat

scene - scena

against each other - jeden przeciw drugiemu

cross - przejść

river - rzeka

stick - kij

lose - przegrać

exactly - dokładnie

in a fair way - sprawiedliwie

treat - traktować

not only ... but also - nie tylko ... lecz także

face - twarz

look the same - wyglądać tak samo

hood - kaptur

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Mój ulubiony bohater filmowy

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.