Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Moje marzenia / Kim chcę zostać w przyszłości

Moje marzenia / Kim chcę zostać w przyszłości

Kiedy skończę szkołę, chcę zostać zawodową sportsmenką, a potem mistrzynią świata. Chcę być mistrzynią w pływaniu, tak jak Otylia Jędrzejczak. Wiem, że trenowanie przed zawodami jest ciężką pracą, więc postanowiłam zacząć już teraz. Jestem jeszcze w szkole podstawowej, ale myślę, że to jest najlepsza pora, aby zacząć trenować. Wielu mistrzów świata zaczyna trenować, kiedy są dziećmi. Olimpiada w Atenach w roku 2004 była wielkim sukcesem Otylii Jędrzejczak i Roberta Korzeniowskiego - dzięki ogromnej i ciężkiej pracy Otylia Jędrzejczak zdobyła jeden złoty i dwa srebrne medale. Na swój sukces pracowała piętnaście lat. Robert Korzeniowski przed olimpiadą w Atenach musiał trenować przez trzysta dni, aby zdobyć swój czwarty złoty medal. Tych dwoje bohaterów sportu jest dla mnie wzorami do naśladowania.

W tym roku mam dwa plany zajęć: jeden do szkoły, a drugi na trening. Jest tak dlatego, że sport nie jest bardzo ważny w moim szkolnym planie lekcji. Mój trening jest bardzo surowy. Staram się trenować codziennie. Obecnie wygląda to tak: wstaję wcześnie i gimnastykuję się przed pójściem do szkoły. Czasem biegam z tatą wokół naszego bloku. W środy nie mam rano lekcji, więc idę wtedy popływać w basenie. W pozostałe dni, po przyjściu ze szkoły natychmiast odrabiam zadanie, a potem idę na basen do klubu sportowego. W środy chodzę pływać dwa razy, rano i po południu.

Myślę, że dla przyszłej mistrzyni ważne jest, aby trenowała dwa razy dziennie. Dla utrzymania dobrej kondycji jeżdżę także trochę na rowerze. W przyszłym roku chciałabym mieć jedną godzinę tygodniowo więcej na basenie oraz dodatkową godzinę ćwiczeń kulturystycznych.

Rodzice pomagają mi w moim treningu. Mój klub sportowy nie jest położony bardzo blisko naszego miejsca zamieszkania. Mieszkamy w odległości około pięciu kilometrów od klubu. Mama jeździ ze mną na popołudniowy trening na basenie. Kiedy pogoda jest dobra, jedziemy na rowerach. Tatuś odbiera mnie z klubu. Do domu wracam późno. W soboty i środy tatuś zawozi mnie rano na basen. Rodzice odbierają mnie z klubu w soboty i często od razu po treningu wyjeżdżamy na weekend. Rodzinne bieganie na wsi to wielka frajda!

W samochodzie zawsze mam przy sobie książki i często uczę się w drodze do klubu i z powrotem. Jest tylko jeden problem. Czasami zostawiam książkę lub zeszyt w samochodzie taty!

Jestem szczęśliwa, że lepiej pływam niż w zeszłym roku. Moje ciało także jest silniejsze. Myślę, że jestem także silniejszą osobą!

My ambition / What I want to be in the future

When I leave school, I want to be a professional sportswoman and then a world champion athlete. I want to be a champion swimmer, like Otylia Jędrzejczak. I know it’s hard work to train for competitions so I decided to start now. I’m still at primary school but I think it’s the best time to start training. A lot of successful world champions start training as children. The Athens Olympics in 2004 were a great success for Otylia Jędrzejczak and Robert Korzeniowski - thanks to a lot of hard work. Otylia Jędrzejczak got one gold and two silver medals. She trained for fifteen tears for her success. Before the Athens Olympics, Robert Korzeniowski had to train for three hundred days to get his fourth gold medal. These two sporting heroes are my role models.

I have two timetables this year - one is for school and the other one for training. It is so because sport isn’t very important in my school timetable. My training is very strict. I try to practise every day. At present it looks like this: I get up early and do my workout before school. Sometimes I go jogging round the block with my Dad. On Wednesdays I don’t have lessons in the morning so I go to the swimming pool then. On other days, as soon as I get home from school I do my homework and go to the swimming pool at a Sports Club. On Wednesdays, I go swimming twice - in the morning and in the afternoon. I think it’s important for a future champion to practice twice a day. To keep fit, I also do a little cycling and jogging. Next year I would like to have one more hour of swimming every week and another hour of body building exercises.

My parents help me with my training. My Sports Club isn’t very near to where we live. We live about five kilometres away. My Mum goes with me to my afternoon training at the swimming pool. When the weather is good, we cycle there. My Dad collects me from the Sports Club. I don’t get home until late. On Saturdays and Wednesdays Dad takes me to the swimming pool in the morning. My parents collect me from the Club on Saturdays we often go away for the weekend straight after my training. Family jogging in the countryside is much fun!

I always have my books in the car and I often revise on the way to and from the Club. There’s only one problem with this. I sometimes leave a book or a notebook in my Dad’s car!

I’m very happy to see that I’m am a better swimmer than I was last year. My body is stronger, too. I think that I am also a stronger person!

Słowniczek

professional - zawodowy

sportswoman - sportsmenka

champion - mistrz, mistrzyni

swimmer - pływak, pływaczka

train - trenować

competitions - zawody

still - jeszcze

The Athens Olympics - olimpiada w Atenach

success - sukces

gold - złoty

silver medal - srebrny medal

fourth - czwarty

role model - wzór do naśladowania

timetable - rozkład zajęć

the other one - drugi

strict - surowy

look like - wyglądać

early - wcześnie

workout - gimnastyka

round - wokół

as soon as - jak tylko

then - potem

twice - dwa razy

in the morning - rano

in the afternoon - po południu

keep fit - utrzymać kondycję

cycle - jeździć na rowerze

next year - w przyszłym roku

hour - godzina

body building exercise - ćwiczenie rozwijające mięśnie

collect - odbierać

until late - do późnych godzin

straight - prosto

countryside - wieś

fun - zabawa

busy revising - zajęty powtarzaniem

on the way to - w drodze do

from - z

better - lepszy

last year - ubiegły rok

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Moje marzenia / Kim chcę zostać w przyszłości

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.