Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Moje miasto

Moje miasto

Drogie Koło Młodych Historyków,

Oto moja zagadka na Wasz konkurs.

Mieszkam w mieście. Liczba mieszkańców mojego miasta wynosi 800 000. Lubię tu mieszkać, bo moje miasto nie jest podobne do innych dużych miast w kraju.

W jego centrum znajduje się Stare Miasto i zamek wawelski. To są wielkie turystyczne atrakcje. Dobrą stroną centrum miasta jest to, że od jednego ważnego zabytku do drugiego można przejść pieszo, a odległość między nimi nigdy nie jest duża.

Inna dobra strona mojego miasta to ta, że nigdy tu nie odczuwa się znudzenia. Codziennie można robić wiele interesujących rzeczy. Moje miasto ma siedemdziesiąt dwa zabytkowe kościoły, osiemnaście kin, trzynaście teatrów, trzydzieści osiem muzeów, dziewięć stadionów sportowych i kilka basenów.

Są w nim dwa teatry wyłącznie dla dzieci. Podczas niektórych seansów w kinie dzieci mogą udać się na wycieczkę do jurajskiego parku, do tropikalnego lasu Amazonii lub do naturalnego siedliska wieloryba błękitnego.

W moim mieście jest muzeum, gdzie dzieci mogą dotknąć ruchomych modeli bardzo starych przyrządów naukowych, a nawet wykonać doświadczenia! Ale to jeszcze nie wszystkie wiadomości z mojego miasta. W moim zabytkowym mieście dzieci mogą odwiedzić Smoczą Jamę - dom Smoka Wawelskiego. Potwór nie mieszka tu teraz, ale jest model smoka z brązu, który zieje ogniem! Dzieci, które wolą prawdziwe zwierzęta, powinny odwiedzić zoo w moim mieście. Nie jest duże, ale jest bardzo ładne.

Złą stroną mojego miasta jest zanieczyszczenie i hałas. W moim mieście jest około 270 000 samochodów, 600 autobusów i ponad 3000 taksówek. Niestety, nie ma dużo parków.

Myślę, że moje miasto jest bardzo ważnym miejscem dla Koła Młodych Historyków. Stare Miasto jest jak duże muzeum, ale jest to żywe muzeum. Jest przyjazne także dla dzieci. Mam nadzieję, że potraficie odgadnąć nazwę mojego miasta.

Moi koledzy z klasy i ja chcielibyśmy wymieniać listy z Kołem Młodych Historyków. Interesujemy się zabytkowymi miastami na całym świecie, które są ładne i przyjazne dla dzieci do zamieszkania lub do odwiedzenia.

Serdecznie pozdrawiam,

Paweł

My town

Dear Young Historians Club,

Here is my entry for your competition.

I live in a city. The population of my city is about 800 000. I like living here because my city isn’t like other big cities in my country.

It has a beautiful and very old historic centre.

There are the Old Town and Wawel Castle in the historic centre. They’re great tourist attractions. The good thing about the city centre is that you can walk from one important sight to another and it’s never a long distance between them.

Another good thing about my city is that you’re never bored here. Every day you can do many interesting things. My city has seventy-two historic churches, eighteen cinemas, thirteen theatres, thirty-eight museums, nine sports stadiums and a few swimming pools.

There are two theatres only for children in my city. During some showings at the cinema children go on a trip to a Jurassic Park, to the Amazon rainforest or the blue whale’s natural habitat.

There’s a museum in my city where children can touch working models of very old scientific instruments and even do experiments! But that’s not all the news from my city. In my historic city children can visit the Dragon’s Den, the home of the Wawel Dragon. The beast doesn’t live here now, but there’s a bronze model of the dragon which spits fire! Children who prefer real animals should visit the zoo. It isn’t big but it’s very nice.

The bad thing about my city is pollution and noise. There are about 270,000 cars, 600 buses and over 3000 taxis in my city! Unfortunately, there aren’t many parks.

I think that my city can be a very important place for Young Historians Club. The Old Town is like a big museum but it’s a living museum. It’s also friendly to children. I hope you can guess its name! My classmates and I would like to exchange letters with Young Historians Club. We are interested in historic cities around the world which are nice and friendly places to children to live in or to visit.

Kindest regards -

Paweł

Słowniczek

young historian - młody historyk

riddle - zagadka

Old Town - stare miasto

attraction - atrakcja

distance - odległość

between them - między nimi

cinema - kino

theatre - teatr

sport stadium - stadion sportowy

during - podczas

showing - seans

rainforest - las tropikalny

touch - dotykać

working model - ruchomy model

scientific - naukowy

instrument - przyrząd

dragon's den - smocza jama

beast - potwór

bronze - z brązu

spit (spat) - pluć

prefer - woleć

pollution - zanieczyszczenie

unfortunately - niestety

guess - zgadnąć

classmate - kolega z klasy

exchange - wymieniać

kindest regards - serdeczne pozdrowienia

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Moje miasto

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.