Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Moje wakacje

Moje wakacje

W tym roku spędzam wakacje w Podkowie Leśnej. Być może nie brzmi to bardzo ekscytująco, ale dzięki naszym gościom moje wakacje są bardzo interesujące.

Niektóre rodziny w Podkowie Leśnej przyjmują u siebie grupę Amerykanów, którzy są specjalistami od ochrony środowiska. Odbywają tu dziesięciotygodniowe szkolenie, w skład którego wchodzi nauka polskiego. Po szkoleniu będą przez rok lub dwa pracować w polskich parkach narodowych. Mieszkają u polskich rodzin, które mają małe firmy.

U nas mieszka amerykańska para, Norman i Carol. Mają około czterdziestu lat. Obydwoje są bardzo serdeczni, wykształceni i pogodni. W naszym domu mają sypialnię, pokój do pracy i łazienkę. Moi rodzice nie mówią po angielsku i nasi goście mówią, że pomaga im to w nauce polskiego. Wiedzą jednak, że ja umiem porozumiewać się po angielsku i z zadowoleniem przerzucamy się na angielski, kiedy tylko możemy. Mój angielski już stał się lepszy! Jadają z nami śniadania i kolacje. To właśnie wtedy możemy pogawędzić po angielsku. Około południa jedzą lunch w miejscu, w którym odbywa się ich szkolenie. Z naszego domu idzie się tam około 15 minut przez las. Czasem idę tam z nimi po śniadaniu. Zawsze z przyjemnością odpowiadam na wszystkie ich pytania. Jestem też ciekawa, co im się podoba i nie podoba w Polsce. Mówią, że przez całe życie nie jedli tylu zup i węglowodanów, co w ciągu ostatnich paru tygodni. Amerykanie bardzo lubią warzywa i owoce, więc moi rodzice dbają o to, żeby w domu było dużo jabłek, pomarańczy i bananów. Podoba im się Podkowa Leśna, bo jest tu wiele lasów, a wśród nich małe, nowe i stare domy.

Uważam, że ich szkolenie to jednocześnie ciężka praca i zabawa. Rano mają zajęcia językowe, a po południu zajęcia związane z ich zawodem i zajęcia dotyczące kultury. Z Podkowy Leśnej do Warszawy jedzie się 40 minut pociągiem i nasi goście jeżdżą tam tak często, jak mogą. Chciałabym zabrać ich na parę wycieczek w innych częściach kraju.

My holidays

This summer I spend my holidays in Podkowa Leśna. This may not sound very exciting but thanks to our guests my summer holidays are very interesting.

Some local families in Podkowa Leśna are hosting a group of ten American adults who are environmental specialists. They are doing a ten week training here which includes learning Polish. After the training they will be working in Poland’s national parks for a year or two. They are staying with Polish families who have their own small businesses.

We are hosting an American couple, Norman and Carol. They are in their 40’s. They are both very warm, well-educated and good-humoured. They have their own bedroom, study and bath in our house. My parents do not speak English and our guests say this helps them learn more Polish. However, they know I can communicate in English and we happily switch into English when we can. My English has already improved! They have breakfast and supper with us. This is when we can chat in English. Around midday they have a lunch at their training site, which is a fifteen minute walk from house through the woods. Sometimes I take a walk with them after breakfast. I am always happy to answer any questions they have. I am also interested to know what they like and dislike about living in Poland. They say they have never eaten so many soups and carbohydrates in their entire life as they have in the past few weeks. Americans love greens and fruit so my parents make sure there are a lot of apples, oranges and bananas at home. They like Podkowa Leśna because it is heavily wooded with a mixture of small, new and old houses.

I think their training is both hard work and fun. They have language learning in the mornings and job-related and cultural instruction in the afternoons. Podkowa Leśna is a forty minute train ride from Warsaw and our guests go there as often as they can. I would like to take them on a few trips to other parts of the country.

Słowniczek

local - lokalny, miejscowy, tutejszy

to host (somebody) - gościć (kogoś)

environment - środowisko

training - szkolenie

to include - zawierać

national park - park narodowy

business - przedsiębiorstwo, firma

warm - ciepły

warm (o człowieku) - serdeczny

well-educated - wykształcony

good-humoured - pogodny

study - gabinet, pokój do pracy

to switch - przełączyć

to improve - poprawić, ulepszyć

to chat - gawędzić

carbohydrates - węglowodany

the past few weeks - ostatnich kilka tygodni

greens - warzywa

job-related - związany z pracą zawodową

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Moje wakacje

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.