Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Moje wymarzone miejsce na wakacje

Moje wymarzone miejsce na wakacje

Drodzy Mary i John,

Miejsce, które widzicie na zdjęciu jest moim wymarzonym miejscem na wakacje. Wędruję po Bieszczadach. Jestem tu z rodzicami i siostrą Ulą.

Ta część Polski jest szczególnie piękna. W wielu miejscach jest dzika, ale wytyczono tu także szlaki turystyczne. Nie potrzeba tu namiotu, sprzętu do gotowania ani nawet śpiwora. Są schroniska młodzieżowe i górskie, gdzie można się zatrzymać na noc i dobrze zjeść. Można także wynająć pokój w prywatnym domu.

Codziennie zatrzymujemy się w innym miejscu. W schroniskach jest informacja o szlakach i czasie wyjścia i zejścia ze szlaku. Jest wiele dobrze oznakowanych szlaków na długie i krótkie trasy.

To bardzo duża różnica w porównaniu z życiem w mieście. Tato nie jeździ samochodem, nie mamy telefonu, nawet nie wiemy, gdzie będzie nasza następna baza!

Duża część trasy jest na terenie parku narodowego. Czuję, że jestem tu w sercu pięknej przyrody. Słucham tylko odgłosów ptaków, zwierząt, potoków i wiatru. Jest tu bardzo cicho. Pogoda jest wspaniała - codziennie jest ciepło i słonecznie.

Mam nadzieję, że będziemy mogli wrócić w Bieszczady z Wami w przyszłym roku. Może będziemy mogli przemierzyć większy obszar samochodem?

Jak się udały Wasze wakacje nad morzem?

Ucałowania,

Hania

My ideal place for a holiday

Dear Mary and John,

The place you see on the photo is my ideal place for a holiday. I’m hiking in Bieszczady. I’m here with my parents and my sister Ula.

This part of Poland is especially beautiful. It’s wild in many places but there are also hiking trails here. You don’t need a tent, cooking equipment or even a sleeping bag. There are youth hostels and mountain hostels where you can stay for the night and eat well. You can also rent a room in a private house.

Every day we stay in a different place. In the hostels there is information about trails and walking times uphill and downhill. There are lots of well marked trails for long and short walks.

This is very different from our life in the city. Dad doesn’t drive a car, we don’t have a telephone and we don’t even know where our next base will be!

A lot of walking is in the national park. I feel I am in the heart of the beautiful nature here. I only listen to birds, animals, streams and the wind. It’s very quiet here. The weather is beautiful - warm and sunny every day.

I hope we can come back to Bieszczady with you next year. Perhaps we can explore a larger area in a car.

How was your holiday at the seaside?

Love,

Hania

Słowniczek

hike - wędrować

wild - dzika

hiking trail - szlak turystyczny

tent - namiot

cooking - gotowanie

even - nawet

sleeping bag - śpiwór

youth hostel - schronisko młodzieżowe

mountain - górski

night - noc

rent - wynająć

different - inny

walking time - czas przejścia

uphill - w górę

downhill - w dół

well marked - dobrze oznakowane

base - baza

national park - park narodowy

in the heart of something - w sercu czegoś

nature - natura

bird - ptak

stream - strumień

wind - wiatr

next year - w przyszłym roku

explore - s/penetrować, zwiedzić

area - obszar

how was your holiday? - jak ci (wam) minęły wakacje?

at the seaside - nad morzem

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Moje wymarzone miejsce na wakacje

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.