Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Jak spędzasz święta Bożego Narodzenia?

Jak spędzasz święta Bożego Narodzenia?

Uwielbiam święta Bożego Narodzenia, gdyż jest to moje ulubione święto w roku. Według mnie jest to wyjątkowy czas, gdy ludzie zapominają o wszystkich swoich problemach i próbują być razem. Naprawdę wierzę w to, iż Boże Narodzenie pomaga ludziom zmienić się na lepsze i sprawia, że stają się uprzejmi, przyjaźni i hojni wobec siebie.

Jak spędzam święta? Sądzę, że spędzam je podobnie jak większość polskich rodzin. Parę dni przed świętami kupuję prezenty i wysyłam kartki z życzeniami. Sprzątam również dom, aby nadać mu wyjątkowy wygląd. Pomagam też mamie w gotowaniu potraw i pieczeniu świątecznych ciast. W Wigilię razem z siostrą ustawiamy choinkę i dekorujemy ją błyszczącymi świecidełkami, łańcuchami, świeczkami i ozdobami. Gdy wszystko jest przygotowane, czas na kolację wigilijną. Kiedy tylko na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka, zasiadamy do świątecznego stołu. Zawsze zostawiamy jedno wolne miejsce dla nieoczekiwanego gościa. Zanim rozpoczniemy posiłek, dzielimy się opłatkiem i wręczamy sobie prezenty. Następnie ze smakiem zjadamy takie potrawy jak barszcz czerwony, pierogi z kapustą i grzybami, karp smażony, mnóstwo ciast. W międzyczasie śpiewamy kolędy lub ich słuchamy. O północy często idziemy do kościoła na pasterkę. Następny dzień (25 grudnia), pierwszy dzień Bożego Narodzenia, zazwyczaj spędzamy w domu - jedząc mnóstwo świątecznych potraw, śpiewając kolędy i doskonale się bawiąc. W drugi dzień świąt składamy wizyty lub przyjmujemy gości, a także chodzimy na spacer.

Święta Bożego Narodzenia to dla mnie nie tylko święto religijne, to również najbardziej radosny czas pełen szczęścia, pokoju i miłości.

How do you spend Christmas?

I love Christmas, as it is my favourite holiday in the year. In my opinion, it is a special time, when people forget all their problems and try to be together. I really believe that Christmas helps people change themselves for better makes them kind, friendly and generous to one another.

How do I spend Christmas? I think that I spend it like most Polish families. Some days before Christmas I buy presents and send Christmas cards. I also clean my house to make it look brilliant. I help my mum cook special dishes and bake Christmas cakes. On the day preceding Christmas, called Christmas Eve my sister and me set up a Christmas tree and decorate it with sparkling tinsel, chains, candles and trinkets. When everything is ready, it is time for Christmas Eve supper. As soon as the first star appears in the sky, we take seats at the Christmas table. There is always one empty place for an unexpected guest. Before we start eating, we share the holy wafer, we also give presents to one another. Then we taste such dishes as red borsch, pies with sour cabbage and mushrooms, fried carp and lots of cakes. Meanwhile we sing carols or just listen to them. At midnight we often go to church to attend a midnight mass. Next day, 25th of December, the first day of Christmas, we usually spend at home - eating a lot of Christmas food, singing carols and having a great time. On the second day of Christmas we either pay or receive visits, we also go for walks.

Christmas is for me not only a religious holiday, but also the most joyful time of happiness, peace and love.

Słowniczek

on the day preceding - w dniu poprzedzającym

set up a Christmas tree - ustawić choinkę

sparkling tinsel - świecidełka

trinkets - ozdoby

unexpected guest - nieoczekiwany gość

holy wafer - opłatek

pies with sour cabbage and mushrooms - pierogi z kapustą i grzybami

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Jak spędzasz święta Bożego Narodzenia?

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.