Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

„Nie ma jak w domu”

„Nie ma jak w domu”

Kiedy zastanawiasz się nad popularnym powiedzeniem „nie ma jak w domu”, nie możesz przestać myśleć o własnym domu i próbujesz odpowiedzieć na pytanie, czym jest dla ciebie dom. Prawdopodobnie to nie tylko budynek, ale przede wszystkim rodzina, która go tworzy. Twój dom staje się dla ciebie szczególnym miejscem, gdy czujesz, że bardzo za nim tęsknisz, bo musiałeś z niego wyjechać. Czyjesz się szczęśliwy i bezpieczny, kiedy do niego wracasz.

Mój „słodki dom” to budynek z pięcioma sypialniami, położony na przedmieściach Łodzi. To miejsce, w którym moja rodzina mieszka od pięćdziesięciu lat. Zapomniałam wyjaśnić, że mam dużą rodzinę - mieszkamy z naszymi dziadkami. Można by pomyśleć, że jeśli trzy pokolenia mieszkają pod jednym dachem, to nie jest to łatwe i w naszej rodzinie wiele konfliktów może mieć miejsce. Lecz nie jest to prawdą. Obydwoje moi rodzice pracują - mama jest dziennikarką, a tata jest inżynierem. Mówiąc prawdę, spędzają większość czasu w pracy jak typowi pracoholicy. Lecz ani ja, ani żaden z moich dwóch braci nie czujemy się zaniedbywani. Może tak jest dzięki naszym dziadkom, którzy opiekują się naszą rodziną od zawsze. Nie tylko pomagają w domu, ale również wychowują nas. W wyniku tego za każdym razem, gdy mamy problemy udajemy sie do nich i jesteśmy pewni, że możemy liczyć na ich pomoc. Oczywiście, gdy nadchodzi weekend, moja mama i tata stają się troskliwymi rodzicami i wypełniają jak najlepiej swoje rodzicielskie obowiązki. Często wyjeżdżamy poza miasto, by zaczerpnąć świeżego powietrza, a wieczorem chodzimy do kina lub teatru. Od czasu do czasu wyjeżdżamy do Krakowa, by odwiedzić naszych krewnych.

Czuję się bardzo szczęśliwa z moją rodziną i wiem, że będę bardzo tęsknić za moim „słodkim domem”, gdy będę dorosła i będę musiała znaleźć swoje własne miejsce do życia.

"Home sweet home"

When you consider the popular saying "home sweet home", you cannot help thinking about your own home and you try to answer the question, what your home means to you. Probably it is not just your house, but also your family who creates it. Your home becomes a special place for you, when you feel you miss it very much, because you had to go away. You feel so happy and safe, whenever you return there.

My sweet home is a five-bedroomed house situated in the suburbs of Łódź. It is a place in which my family have lived for fifty years. I forgot to explain I have a big family - we live with our grandparents. One could think that if three generations live under the same roof, it is not easy and many conflicts may happen within our family. But it is not true. Both my parents work - my mother is a journalist and my father is an engineer. To tell you the truth, they spend most of their time at work like typical workaholics. But neither me nor my two brothers feel neglected. Maybe it is so thanks to our grandparents who have always cared for our family. They have not only helped around the house, but also have brought us up. As a result, whenever we have problems we go to them and we are sure that we can count on their help. Certainly, when the weekend comes our mum and dad become caring parents and they fulfil their parental duties the best they can. We often go out of the town to get some fresh air, in the evening we go to the cinema or the theatre. From time to time we go to Kraków to visit our relatives. We always have a good time.

I feel very happy with my family and I know will miss my sweet home when I am an adult and have to find my own place to live.

Słowniczek

saying - powiedzenie

suburbs - przedmieścia

neglected - zaniedbywany

care for - troszczyć się

help around the house - pomagać w domu

parental duties - obowiązki rodzicielskie

relatives - krewni

Pogłębiaj wiedzę w temacie: „Nie ma jak w domu”

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.