Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Prawdziwy mężczyzna nigdy nie płacze

Prawdziwy mężczyzna nigdy nie płacze

Mówi się, że prawdziwy mężczyzna nigdy nie płacze. Ale czy to popularne powiedzenie ma sens? Innymi słowy, czy rzeczywiście mówi ono prawdę o mężczyznach? A może to po prostu frazes, który słyszymy tak często, że wierzymy w niego nie zastanawiając się nad nim?

Moim zdaniem to powiedzenie jest całkowicie bezwartościowym frazesem. Jest ono często powtarzane przez tych, którzy twierdzą, że to, co sprawia, że facet jest prawdziwym mężczyzną, to brak uczuć, nieumiejętność wyrażania własnych emocji. Według nich prawdziwy mężczyzna powinien być twardzielem, który zawsze i w każdej sytuacji umie panować nad emocjami. Twierdzą, że nie może płakać, gdyż łzy są oznaką słabości. Nic bardziej błędnego - pozwól, iż przytoczę parę argumentów.

Przede wszystkim, nawet najbardziej odporny na stres mężczyzna ma prawo być przygnębiony, zmartwiony i odczuwać, że wszystko się wali. Powody mogą być oczywiste - choroba, a nawet śmierć kogoś bliskiego, kochanego. Bez wątpienia płacz w takich sytuacjach jest tylko oznaką rozpaczy i podświadomą metodą rozładowywania stresu.

Po drugie, nie jest niczym wstydliwym, jeśli mężczyzna pozwala, by łzy spływały po jego policzkach w mniej stresujących sytuacjach, gdy czuje sie samotny lub opuszczony. Znacznie bardziej wstydliwy jest brak taktu, zrozumienia i umiejętności pokazywania tego, co się czuje. Uwierz mi, wyobrażenie mężczyzny jako twardziela przestało już być modne.

Podsumowując, zarówno kobiety i mężczyźni mają prawo być naturalni, nie muszą postępować według zasad opartych na fałszywych stereotypach, takich jak ten, że prawdziwy mężczyzna nigdy nie płacze.

A real man never cries

It is said that a real man never cries. But does this popular saying make sense? In other words, does it really tell the truth about men? Or maybe, it is simply a cliché, which we can hear so often, that we believe in it without considering it fully.

In my opinion this saying is a completely worthless cliché. It is often repeated by those who claim that what makes a real man is a lack of feelings, an inability to express his emotions. According to them a real man should be a tough guy who can always control his emotions in every situation. They claim he cannot cry because tears are nothing but a sign of weakness. Nothing more misleading - let me give you some arguments.

First of all, even the most resistable to stress man has a right to be down, troubled and even to feel that nothing is going right. The reasons can be obvious - a disease or even death of someone close, beloved. No doubt, that crying in such situations is only a sign of despair, and a subconscious method of relieving stress.

Secondly, it is not a shame, if a man lets his tears run down on his cheeks in less stressful situations, when he feels lonely or deserted. Much more shameful is a lack of tactfulness, understanding, ability to show what he feels. Believe me, an image of a real man as a tough guy is no longer fashionable.

To sum up, both women and men have a right to be natural. They do not have to follow the rules of behaviour based on false stereotypes such as that a real man never cries.

Słowniczek

saying - powiedzenie

cliché - frazes

worthless - bezwartościowy

inability - nieumiejętność

tough guy - twardziel

weakness - słabość

misleading - błędny

obvious - oczywisty

a sign of despair - oznaka rozpaczy

a subconscious method of relieving stress - podświadoma metoda rozładowywania stresu

shameful - wstydliwy

behaviour - zachowanie

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Prawdziwy mężczyzna nigdy nie płacze

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.