Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Kto przyjaźni się ze wszystkimi, nie przyjaźni się z nikim

Kto przyjaźni się ze wszystkimi, nie przyjaźni się z nikim

Dla wielu ludzi przyjaźń jest czymś istotnym w życiu. Ludzie doceniają prawdziwych przyjaciół i szukają towarzystwa tych, którym na nich zależy. Ale nie wszystkie rodzaje znajomości są tak samo cenne. Myślę, że tytułowe stwierdzenie odnosi się do problemu uczciwości w zawieraniu przyjaźni i chciałabym zaprezentować mój punkt widzenia.

Moim zdaniem stwierdzenie, że „przyjaciel każdego nie jest niczyim przyjacielem” oznacza, że w naszych znajomościach powinniśmy się kierować uczciwością zarówno w stosunku do innych ludzi, jak i do nas samych. Kiedy nie zgadzamy się z cudzą opinią lub zachowaniem, nie powinniśmy udawać, że to akceptujemy dla zdobycia popularności. Nie można zadowolić wszystkich ludzi i od czasu do czasu będzie trzeba sobie radzić z sytuacją, że nie jest się akceptowanym z powodu swoich konkretnych przekonań czy poglądów. Czasami nawet możemy być za nie atakowani i wtedy musimy się bronić. Myślę jednak, że nie powinno się zdradzać siebie i własnych przekonań.

Ludzie, którzy chcą się przyjaźnić ze wszystkimi mają zazwyczaj słabą osobowość i nie posiadają dość odwagi, aby być sobą. Za każdym razem kiedy kogoś spotykają, ubierają inną maskę i udają, że przynależą do tej samej grupy społecznej co spotkana osoba. W towarzystwie ludzi wulgarnych opowiadają sprośne dowcipy i używają nieprzyzwoitych słów. W towarzystwie ludzi, którzy myślą, że posiadanie dużej ilości pieniędzy dodaje prestiżu, chwalą się swoją pensją i zamożnością. Kiedy spotykają człowieka, dla którego ważne są znajomości ze znanymi i ważnymi osobami, mówią, że ich wujek jest sławnym kompozytorem i mieszkają obok znanego gitarzysty rockowego. Ludzie przyjaźniący się ze wszystkimi przypominają kameleony.

Znam dziewczynę, która próbuje przyjaźnić się z każdym. Zawsze obgaduje ludzi za plecami i zawsze zgadza się z tymi, którzy mówią coś złego o innych nie zważając na fakt, że wczoraj oplotkowywała swojego dzisiejszego rozmówcę. Kiedy grupa ludzi dokucza komuś, ona zawsze jest z nimi, nigdy przeciwko. Kiedy klasa mówi, że nie lubi jakiegoś nauczyciela, ona nigdy się nie przeciwstawia, choćby uwielbiała tą osobę. Śmieje się z każdego żartu i komentarza, nawet jeśli są one głupie lub prezentują całkowicie różne punkty widzenia. Nie jest nigdy szczera z innymi ludźmi i sama ze sobą.

Myślę, że ludzie tacy jak ta dziewczyna są naprawdę całkiem nieszczęśliwi. Nigdy nie mają poczucia, że są lubiani i akceptowani, więc ciągle tego szukają. Każdego dnia chcą dowieść własnej popularności i że mają wielu przyjaciół. Podejrzewam jednak, że to samotni i zgorzkniali ludzie, a kiedy są w potrzebie okazuje się, że wcale nie mają przyjaciół.

A friend to everybody is a friend to nobody

For many people friendship is an important thing in life. They appreciate true friends and seek the company of people who seem to care about them. Yet not all kinds of acquaintances are equally valuable. I think that the statement above deals with the problem of honesty in making friends and I will present my point of view.

In my opinion “A friend to everybody is a friend to nobody” means that people should be honest to other people and to themselves in mutual relations. When you do not agree with somebody’s opinions or behaviour you should not try to pretend that you accept it only because you want to be popular. It is not possible to satisfy all kinds of people and from time to time you will have to deal with the situation that you are not popular because of your particular opinions or beliefs. You may even be attacked and be forced to defend yourself. Yet I think that you should never give up being honest to yourself and your beliefs.

People who try to be friends to everybody usually have poor personality and they do not have enough courage to be themselves. Each time they meet somebody they wear a different kind of mask and they pretend that they belong to the same social group as this person. In company of people who are vulgar they tell obscene jokes and use obscene vocabulary. In company of people who think that having lots of money is prestigious they will boast about their salaries and prosperity. When they meet somebody for whom it is great to know somebody famous or important they will tell him that their uncle is a famous composer and that they live very close to a popular rock guitarist. Everybody’s friends are like chameleons.

I know a girl who tries to be everybody’s friend. She always gossips behind people’s back and always agrees with those who have something bad to say regardless of the fact that yesterday she gossiped about her present interlocutor. When a group of people is mocking somebody she is always with them never against. When the class say they do not like particular teacher she can never say otherwise even if she adores this particular person. She laughs at every joke and comment even if they present totally different points of view. She is never honest with other people and herself.

I think that people such as this girl are really unhappy. They never have the feeling of being liked and accepted and therefore they always try to find it. Every day they want to prove that they are popular and that they have numbers of friends. Yet I suspect that they are lonely and bitter people and that in times of trouble it turns out that they have no friends at all.

Słowniczek

to appreciate - doceniać

to seek - szukać

acquaintance - znajomość, znajomy

equally - równie

valuable - cenny

statement - stwierdzenie

honesty - uczciwość

making friends - zawieranie przyjaźni

point of view - punkt widzenia

to agree - zgadzać się

behaviour - zachowanie

to pretend - udawać

to satisfy - zadowolić, usatysfakcjonować

to be attacked - zostać zaatakowanym

to be forced - zostać zmuszonym

to defend - bronić

yet - jednak

to give up something - zrezygnować z czegoś

beliefs - przekonania

personality - osobowość

courage - odwaga

each time - za każdym razem, kiedy...

to pretend - udawać

to belong - należeć

obscene - sprośny, nieprzyzwoity

joke - żart, dowcip

vocabulary - słownictwo

prestigious - prestiżowy

to boast - przechwalać się

salary - pensja, zarobki

prosperity - zamożność

to gossip - plotkować

regardless of - niezależnie od

present - obecny

interlocutor - rozmówca

to mock somebody - drwić z kogoś

against - przeciwko

otherwise - inaczej

to adore - uwielbiać

to laugh at - śmiać się z

to prove - udowodnić

lonely - samotny

bitter - zgorzkniały

it turns out - okazuje się

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.