Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czy zaprzyjaźniłbyś się z osobą zarażoną wirusem HIV?

Czy zaprzyjaźniłbyś się z osobą zarażoną wirusem HIV?

Wziąwszy pod uwagę, iż jestem dziewczyną tolerancyjną i wrażliwą - sądzę, że potrafiłabym zaprzyjaźnić się z osobą zarażoną wirusem HIV.

Nie oznacza to, iż nie obawiam się AIDS. Jednakże przede wszystkim wiem, że nie sposób łatwo się zarazić. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to możliwe poprzez dotyk, pocałunek, wspólne naczynia, a nawet kąpiel w wannie. Dlatego sądzę, iż codzienne kontakty z przyjacielem zarażonym wirusem HIV nie byłyby niebezpieczne dla mojego zdrowia.

Rzecz jasna, już dawno dowiedziałam się, że przypadkowe kontakty seksualne lub używanie niewysterylizowanego sprzętu medycznego są często odpowiedzialne za zakażenie. Z tego względu unikałabym kontaktów seksualnych z taką osobą, nawet gdyby była nie tylko moim przyjacielem, ale również kimś ukochanym.

Podsumowując, każdy może nawiązać przyjaźń z osobą z HIV. Dlatego nie miałoby sensu lekceważenie lub unikanie tych ludzi, jeśli spotykalibyśmy ich w szkole, na uniwersytecie czy w pracy. Mają oni prawo prowadzić normalne życie, podobnie jak my wszyscy.

Would you befriend a person infected with HIV?

Taking into consideration the fact that I am a tolerant and sensitive girl, I think I would be able to befriend a person infected with HIV.

It does not mean that I am not afraid of AIDS. However, first of all, I know you can’t be easily infected. I realize it is not possible to get infected by touch, kiss, utensils or even bathtub. That’s why I think that day-to-day contacts with a friend infected with HIV wouldn’t be dangerous to my health.

Of course, I learnt a long time ago that accidental sexual contacts or the use of unsterilized medical equipment are often responsible for the contagion. Therefore, I would avoid having sex with such a person, even if he would be not only my friend but also my beloved.

To sum up, I think everybody can befriend a person with HIV, so it wouldn’t make sense to disregard or avoid such people if you met them at school, at university or at work. They have a right to live a normal life like all of us.

Słowniczek

sensitive - wrażliwy

utensils - naczynia, przybory

bathtub - wanna

equipment - sprzęt

contagion - zakażenie

avoid - unikać

beloved - ukochany

it wouldn't make sense - nie miałoby sensu

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.