Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czy jesteś pacyfistą?

Czy jesteś pacyfistą?

Prawdę mówiąc byłam pacyfistką do 11 września 2001, lecz od tego dnia mój stosunek do pacyfizmu zmienił się definitywnie.

Kiedyś na serio wierzyłam, że można zmieniać świat na lepsze unikając przemocy. Moim ideałem w tej kwestii był Martin Luther King. Sprzeciwiał się on przemocy używając nowej, silnej broni - zwanej pokojowym, biernym oporem - wykorzystującej demonstrację, bojkot, strajk okupacyjny i presję ekonomiczną.

W ten sposób chciał zintegrować i zasymilować czarnych Amerykanów do społeczeństwa amerykańskiego. Niestety, zabójstwo Martina Luthera Kinga w 1968 roku zamknęło ten rozdział długiej walki Murzynów o uznanie ich praw obywatelskich.

Obecnie nie ma takiego polityka jak Martin Luther King i prawdopodobnie nikt na serio nie wierzy w potęgę pacyfizmu. Nie sposób zaprzeczyć, że metody używane przez Kinga nie byłyby przydatne w walce z międzynarodowym terroryzmem. Byłyby również bezużyteczne jako rozwiązanie konfliktów międzynarodowych, np. w krajach byłej Jugosławii. Nie oznacza to, że popieram wojny - po prostu sądzę, że w przypadku poważnych, niebezpiecznych konfliktów metody pokojowe nie mają sensu.

Are you a pacifist?

To tell you truth, I was a pacifist until 11th September 2001, but since then my attitude towards pacifism has changed definitely.

I really used to believe that it was possible to change the world for better avoiding violence. My ideal in this respect was Martin Luther King. He opposed violence with a new and powerful weapon called non-violence and passive resistance by means of demonstrations, boycotts, sit-ins and economic pressures.

In this way he wanted to integrate and assimilate the Blacks into American society. Unfortunately, King’s assassination in 1968 closed this chapter of the Blocks long fight for acknowledgement of their civil rights.

Nowadays, there is no such a politician as Martin Luther King and probably no one seriously believes in power of pacifism. You cannot deny that the methods used by King would not be useful in the fight with international terrorism. They would also be useless as a solution to international conflicts (in former Jugoslavian republics, for example). It does not mean that I support wars - I simply think in serious, dangerous conflicts peaceful methods do not make sense.

Słowniczek

attitude - stosunek, nastawienie, postawa

I really used to believe - kiedyś wierzyłam

oppose - sprzeciwiać się, stawiać opór

weapon - broń

resistance - opór

sit-ins - strajki okupacyjne (bierne)

assassination - zabójstwo

acknowledgement - uznanie

solution - likwidacja, rozwiązanie (problemu itp.)

support wars - popierać wojny

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.