Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czy jesteś miłośnikiem sztuki?

Czy jesteś miłośnikiem sztuki?

Nie powiedziałbym, że jestem wielkim miłośnikiem sztuki. Jednak przyznać muszę, iż pasjonuje mnie sztuka (lecz nie współczesna), a moim ulubionym stylem w malarstwie jest impresjonizm. Dwa lata temu będąc w Paryżu zwiedziłem jedno z najsłynniejszych muzeów muzeum D'Orsay, gdzie mogłem obejrzeć dzieła Pissarra, Cezanne’a, Van Gogha, Moneta, Renoira i innych.

Moim ulubionym malarzem jest Camille Pissarro (1830-1903), który był jedynym artystą biorącym udział we wszystkich ośmiu wystawach impresjonistów organizowanych w Paryżu. Był on dobrym przyjacielem Moneta. Pissaro wywarł później ogromny wpływ na innych, młodszych malarzy. Jednym z nich był Van Gogh.

W roku 1893 zaczął eksperymentować z pejzażami miejskimi Paryża, które malował z okien mieszkań i hoteli. Wielką przyjemność sprawiało mu malowanie wszystkich paryskich ulic, które postrzegał jako jasne i pełne życia, choć Paryżanie uważali je za brzydkie. Jednym z najsłynniejszych obrazów Pissarra jest „Rue Saint-Honore. Efekt deszczu”, ukazujący wizualny efekt, którego źródem są mokre ulice. Kolory, których używa nie są jasne, lecz mimo to uzyskuje on atrakcyjny efekt.

Are you an art lover?

I would not say that I am a great art lover. However, I must admit I am keen on art (but not modern one) and my favourite style is impressionism. Two years ago when I was in Paris, I visited one of the most famous museums called D’Orsay, where I could admire the works by Pissarro, Cezanne, Van Gogh, Monet, Renoir and many others.

My favourite painter is Camille Pissarro (1830-1903), who was the only artist taking part in all eight of the Impressionist exhibitions held in Paris. He was a good friend of Monet. Pissaro later exerted an influence on other painters, younger than him. One of them was Van Gogh.

In 1893 he began experimenting with urban views of Paris, which he painted from the windows of apartments or hotels. He was delighted to paint all the Paris streets, which for him were lively and bright, although Parisians thought they were ugly. One of the most famous paintings by Pissarro is "Rue Saint-Honore. Effect of Rain" exploring the visual effect that comes from the wet streets. The colours he uses are not bright but in spite of this he creates an attractive effect.

Słowniczek

admit - przyznać

painter - malarz

exhibitions - wystawy

exert an influence on - wywierać wpływ na

urban views - miejskie widoki, pejzaże

in spite of - pomimo

create - tworzyć, kreować

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.