Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czy duże pieniądze naprawdę uszczęśliwiają?

Czy duże pieniądze naprawdę uszczęśliwiają?

Wielu ludzi uważa, że pieniądze przynoszą szczęście. Według nich, dzięki pieniądzom można zapomnieć o codziennych, przyziemnych problemach, spełnić wszystkie swoje marzenia i żyć fantastycznym życiem. Ale czy mają rację?

Nie sposób zaprzeczyć, że posiadając dużo pieniędzy można uczynić swoje życie wygodniejszym. Prawdą jest, iż będąc bogatym można pozwolić sobie na wspaniałe domy, luksusowe samochody, nie wspominając o podróżach dookoła świata.

Lecz czy to oznacza, iż posiadając te wszystkie rzeczy stajemy się szczęśliwi? Moim zdaniem, pieniądze nie mają nic wspólnego ze szczęściem. To, co tworzą, można określić mianem iluzji szczęścia. Powód jest prosty: wierzę, że nie można kupić zdrowia, spokoju ducha, szacunku, przyjaźni i miłości - a bez wątpienia to właśnie te wartości są ważnymi składnikami naszego szczęścia.

Does a lot of money really make you happy?

Many people think that money brings happiness. According to them, thanks to money you can forget about day-to-day, down to earth problems, fulfil all your dreams and live a fantastic life. But are they right?

You cannot deny that having a lot of money you can make your life more comfortable. It is true that being very rich you can afford magnificent houses, luxurious cars, not to mention trips round the world.

But does it mean that possessing all these things we become happy? In my opinion, money has nothing to do with happiness. That, what it creates, can be called an illusion of happiness. The reason is simple, I believe we cannot buy health, peace of mind, respect, friendship and love for money - and no doubt that these values are very important ingredients of our happiness.

Słowniczek

day-to-day, down to earth problems - codzienne, przyziemne problemy

fulfil one's dreams - spełniać swoje marzenia

you cannot deny - nie można zaprzeczyć

afford - pozwolić sobie na

possessing - posiadanie

have nothing to do with - nie mieć nic wspólnego z

peace of mind - spokój ducha

values - wartości

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Czy duże pieniądze naprawdę uszczęśliwiają?

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.