Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Jak będzie wyglądał świat w roku 2200?

Jak będzie wyglądał świat w roku 2200?

Myślę, że świat będzie zupełnie inny w roku 2200, zakładając, że nie zostanie wcześniej zniszczony przez gigantyczną wojnę.

Nie będzie osobnych państw, tylko jedna wielka wspólnota. Wszyscy będą mówili w jednym języku podobnym do angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Nie będzie pieniędzy i wszyscy będą używali specjalnych kart z małym komputerem w środku. Środki płatnicze będą istniały tylko w tym komputerze i będą się nazywały Universo. Nie będzie polityków i tylko jedna osoba wybrana przez mieszkańców całego świata zastąpi współczesne rządy. Ta osoba - kobieta lub mężczyzna - będzie najmądrzejsza, najlepsza i najmilsza ze wszystkich. On lub ona będzie miała ogromny komputer, który będzie pomagał rządzić światem.

Nie będzie wojen, ponieważ ludzie będą szczęśliwi i zrelaksowani. Będą mieli wszystkie rzeczy, których mogliby potrzebować i nie będzie głodu i nędzy. Nie będzie też przestępstw czy włamań, ponieważ potrzeby wszystkich zostaną zaspokojone. Wszyscy ludzie będą mieli pracę i będą zarabiali wystarczająco, aby żyć wygodnie. Sklepy zapełnią się towarami, na które wszyscy będą mogli sobie pozwolić. Jedzenie będzie ekologiczne i naturalne bez sztucznych barwników i zapachów, a także bez konserwantów. Będzie świeże i pyszne.

Nie będzie żadnych chorób. Wszyscy ludzie będą zdrowi i sprawni. Kosmetyki będą tak skuteczne, że starzy ludzie będą wyglądali młodo. Wszyscy staną się szczupli i atrakcyjni, ponieważ ludzie będą mieli wystarczającą ilość czasu, aby dbać o siebie i odpoczywać. Ubrania będą robione z miłych i kolorowych tkanin, przyjemnych i wygodnych w noszeniu.

Powietrze nie będzie zanieczyszczone i brudne. Morza i rzeki też będą czyste. Powstanie wiele parków i lasów z dużą ilością roślin, drzew i kwiatów. W takich miejscach ludzie będą mogli zobaczyć wszystkie rodzaje zwierząt ocalone od zagłady. Nie będzie hałasu i spalin, ponieważ samochody będą napędzane przez elektryczność. Będą one bardzo bezpieczne i ludzie przestaną ginąć w wypadkach samochodowych. Trzymanie zwierząt domowych stanie się bardzo popularne i każda rodzina będzie miała co najmniej dwa zwierzaki w domu. Każdy będzie miał dwa miesiące wakacji i spędzi je w pięknych i interesujących miejscach.

W roku 2200 nie będzie tradycyjnej szkoły. Każdy będzie miał swój osobisty komputer, który stanie się jego nauczycielem, podręcznikiem i maszyną do sprawdzianów w jednym. Dzieci będą chodziły do szkoły tylko raz w tygodniu i prowadziły rozmowy o swoich zainteresowaniach i pasjach. Będą porównywały swoją wiedzę i wykonywały ćwiczenia w grupach lub parach. Będą one nadzorowane przez bardzo miłą dorosłą osobę, która będzie dbała o ich bezpieczeństwo i wygodę. Dzieci same dokonają wyboru: czego chcą się uczyć, zgodnie z własnymi zainteresowaniami i z wrodzonymi zdolnościami. Nie będą musiały uczyć się przedmiotów, które uznają za nudne lub nieużyteczne. Będą zawsze odrabiały zadania, uczyły się z przyjemnością i nigdy nie będą ściągać.

What will the world be like in the year 2200?

I think that the world will be much different in year 2200 assuming that it will not be destroyed by a gigantic war before.

There will be no separate countries but one big community. Everybody will speak one language which will be similar to English, French and German at the same time. There will be no money, everybody will use special cards with a little computer inside. The legal tender will exist only in this computer and it will be called Universo. There will be no politicians and only one person chosen by the whole world population will take place of contemporary governments. This person - a man or a woman - will be the wisest, the kindest and the nicest person from all. He or she will have a big computer which will help to rule the world.

There will be no wars because people will be happy and relaxed. They will have all things they can need and there will be no hunger or poverty. There will be no crimes or robberies because everybody’s needs will be satisfied. All people will have jobs and they will be able to earn enough to live comfortably. Shops will be full of goods which everybody will be able to afford. Food will be ecological and natural without any artificial colours or flavourings and no preservatives. It will be fresh and delicious.

There will be no diseases of any kind. All people will be very healthy and fit. The cosmetics will be so efficient that the old people will look as if they were still young. Everybody will be slim and attractive because people will have enough time to take good care of themselves and to rest. Clothes will be made from nice and colourful fabrics, pleasant and comfortable to wear.

The air will be not polluted and dirty. The seas and rivers will be clean too. There will be many parks and forests with many plants, trees and flowers. In these places people will see all kind of animals saved from extinction. There will be no noise or fumes because cars will be run by electricity. They will be very safe and people will no longer die in car accidents. Keeping pets will be very popular and each family will have at least two animals at home. Everybody will have two months of holidays and they will spend them in beautiful and interesting places.

In 2200 there will be no traditional school. Everybody will have a personal computer which will be his teacher, his school-book and his testing machine in one. Children will only go to school once a week and they will talk to each other about their interests and passions. They will compare their knowledge and they will do some group or pair projects together. They will be supervised by a very nice adult person who will only take care of their comfort and safety. Children will choose what they want to learn according to their interests and inborn skills. The will not have to study subjects which they find boring or not useful. They will always do their homework, learn with pleasure and they will never cheat.

Słowniczek

to assume - założyć, przyjąć

destroyed - zniszczony

separate - oddzielny

community - wspólnota

similar to - podobny do

at the same time - jednocześnie

tender - waluta

to exist - istnieć

population - ludność

contemporary - współczesny

government - rząd

to rule - rządzić

hunger - głód

poverty - ubóstwo

crime - zbrodnia

robbery - rabunek

need - potrzeba

to earn - zarabiać

comfortably - wygodnie

goods - towary

to afford something - pozwolić sobie na coś

artificial - sztuczny

preservative - konserwant

delicious - pyszny, smakowity

disease - choroba

fit - sprawny

efficient - skuteczny

as if - jak gdyby

still - wciąż, nadal

slim - szczupły

attractive - atrakcyjny

pleasant - przyjemny

polluted - zanieczyszczony

saved - ocalony, uratowany

extinction - wymarcie, wyginięcie

fumes - spaliny

safe - bezpieczny

pets - zwierzęta domowe

school-book - podręcznik

to compare - porównywać

knowledge - wiedza

to choose - wybierać

according to - według, zgodnie z

inborn - wrodzony

skill - umiejętność

cheat - oszukiwać

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Jak będzie wyglądał świat w roku 2200?

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.