Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Moje ulubione programy telewizyjne

Moje ulubione programy telewizyjne

W mojej rodzinie każdy ma swoje ulubione programy telewizyjne. Kłopot jest w tym, że różni członkowie rodziny lubią oglądać różne programy w tym samym czasie. Ale to nie jest mój problem. Ja jestem telewizyjnym zwierzęciem. Mogę oglądać jakikolwiek program, o jakiejkolwiek porze. Jestem bardzo szczęśliwa, kiedy siedzę obok mamy lub taty albo moich dziadków i oglądam z nimi program telewizyjny. Nieważne zadanie domowe! Witaj, błogie lenistwo!

Wszyscy w rodzinie oglądają wiadomości i prognozę pogody. Oglądają także wiadomości sportowe i reklamy, które pojawiają się między wiadomościami a prognozą. Mama często wychodzi z pokoju, bo wiadomości zasmucają ją, ale zawsze wraca na swój ulubiony serial. Tatuś ogląda wywiady i programy dokumentalne. Mówi, że chce wiedzieć, co naprawdę dzieje się w świecie. Mój dziadek uważa, że telewizja to forma rozrywki, więc ogląda swoje ulubione programy, komedie i dreszczowce. Babcia najbardziej lubi programy muzyczne. Ponieważ kocham całą swoją rodzinę, uwielbiam dotrzymywać im towarzystwa, kiedy oglądają program telewizyjny.

Wszystko to jednak wkrótce ulegnie zmianie. Moi rodzice martwią się o mnie, bo za dużo czasu poświęcam na oglądanie telewizji i dotrzymywanie wszystkim towarzystwa. Do przyszłego tygodnia mam wybrać tylko DWA programy edukacyjne, które mogę oglądać regularnie. Jeżeli chcę oglądać wideo w czasie weekendu, muszę mieć na to pozwolenie od rodziców. Nie mogę już oglądać telewizji z innymi członkami rodziny!

Nie chcę się spierać z rodzicami, bo wiem, że ich decyzja jest nieodwołalna. Od przyszłego tygodnia, po pierwsze, oglądam kanał Discovery. Uwielbiam filmy dokumentalne o dzikiej przyrodzie, żywiołach lub ekspedycjach naukowych w innych częściach naszej planety. Po drugie, oglądam wiadomości sportowe: konkurs skoków narciarskich w zimie, a piłkę nożną, tenis lub kolarstwo w lecie.

Myślę, że Rodzice mają rację. Teraz zamiast siedzieć cicho i oglądać z nimi telewizję dla towarzystwa, sama mogę obejrzeć swoje ulubione programy i porozmawiać o nich z rodzicami przy obiedzie. Dzięki temu nie musimy rozmawiać o szkole!

My favourite television programmes

In my family, everybody has their favourite television programmes. The trouble is, different family members like to watch different programmes at the same time. But that is not my problem! I am a real TV animal. I can watch any programme, any time. I am most happy when I am sitting next to my mum, dad or grandparents and watch TV with them. Never mind my homework! Hello sweet laziness!

Everybody in the familly watches the news and the weather forecast. They also watch the sports news and commercials which are on between the news and the forecast. Mum often walks out the room because the news usually makes her sad, but she always comes back for her favourite serial. My dad never misses interviews and documentaries. He says, he wants to know what really happens in the world. My grandfather believes that TV is a form of entertainment so he watches his favourite shows, comedies and thrillers. My grandmother likes music programmes best. As I love all my familly, I love keeping then company while they’re watching television.

But all this is going to change soon. My parents are worried about me because I spend too much time watching TV and keeping everybody else company. I have got until next week to choose only TWO educational programmes that I can watch regularly. If I want to watch a video at the weekend, I must have my parents’ permission to do so. I cannot watch TV with other family members any more!

I do not want to argue with my parents because I know that their decision is final. From next week my first choice is Discovery Channel. I love documentaries about wildlife, natural disasters or scientific expeditions to other parts of our planet. My second choice is sports news: ski-jump in the winter and football, tennis or cycling in the summer.

I think my parents are right. Now, instead of sitting quietly and watching TV with them for company, I can watch my favourite programmes alone and talk to my parents about them over dinner. Thanks to that, we don’t have to talk about school!

Słowniczek

their - swoje, ich

the trouble is - kłopot w tym, że

at the same time - jednocześnie

real TV animal - prawdziwe telewizyjne zwierzę

watch - oglądać

any - jakikolwiek

any time - kiedykolwiek

be most happy - być najbardziej szczęśliwym

next to - obok

never mind - nieważne

sweet - słodki

laziness - lenistwo

the news - wiadomości

weather forecast - prognoza pogody

commercials - reklamy

are on - są emitowane

make her sad - zasmucają ją

serial - serial

interview - wywiad

documentary - program dokumentalny

form of entertainment - forma rozrywki

comedy - komedia

thriller - dreszczowiec

keep somebody company - dotrzymać komuś towarzystwa

everybody - każdemu

get until next week - mieć czas do następnego tygodnia

educational - edukacyjny

regularly - regularnie

permission - pozwolenie

final - ostateczny

from next week - od następnego tygodnia

natural disasters - klęski żywiołowe

scientific expeditious - wyprawy naukowe

planet - planeta

ski-jump - konkurs skoków narciarskich

sit quietly - siedzieć cicho

talk to somebody - rozmawiać z kimś

over dinner - przy obiedzie

in that case - w takim razie

talk about something - rozmawiać o czymś

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Moje ulubione programy telewizyjne

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.