Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Moje ulubione zwierzęta

Moje ulubione zwierzęta

Moimi ulubionymi zwierzętami są wszystkie zwierzęta zagrożone wyginięciem oraz zwierzęta z przeszłości. Lubię o nich czytać, oglądać je w telewizji lub patrzeć na ich kości i szkielety w muzeum.

Cztery z nich, które najbardziej lubię to: błękitny wieloryb, wielka panda, niedźwiedź polarny i papuga Saint Lucia.

Wieloryb błękitny mieszka w wodach północnego Pacyfiku. Jest największym zwierzęciem na świecie. Ma około trzydziestu metrów długości. Żywi się małymi rybami. Nie ma zębów. Ludzie zabijają wieloryby błękitne dla oleju i pożywienia.

Niedźwiedź polarny jest bardzo samotnym zwierzęciem. Zamieszkuje obszar koła podbiegunowego północnego, Grenlandię i Kanadę. Ma bardzo gęste, białe futro, które chroni go przed zimnem i niebezpieczeństwem. Jest bardzo duży, jego długość dochodzi do trzech metrów. Żywi się fokami i rybami. Ludzie zabijają niedźwiedzie polarne dla futra.

Panda wielka mieszka w dżunglach Chin. Jej długość dochodzi do dwóch metrów. Ma długie, białe lub czarne futro. Jej pożywieniem są rośliny, bambus lub ryby. Ludzie niszczą siedlisko pandy i zabijają ją dla futra.

Papuga Saint Lucia żyje w dżungli niedaleko Ameryki Południowej, w bardzo gorącej i wilgotnej części świata. Jej ulubionym pożywieniem są owoce. Jest bardzo piękna, ponieważ ma niebieskie, zielone i pomarańczowe pióra. Ludzie niszczą papugi i chwytają je, aby trzymać jako zwierzęta domowe. Niewiele pozostało papug, które żyją w naturalnym środowisku.

Panda jest symbolem organizacji o nazwie WWF - World Wide Fund, która zajmuje się zbieraniem pieniędzy, aby chronić zwierzęta i ich siedliska. Ja także chcę pomóc zagrożonym zwierzętom. Chciałabym wziąć udział wraz z innymi dziećmi w imprezach organizowanych przez WWF dla szkół na całym świecie.

My favourite animals

My favourite animals are all animals in danger of extinction and animals of the past. I like reading about them, watching them on TV or looking at their bones and skeletons in a museum.

The four animals that I like best are the blue whale, giant panda, polar bear and St. Lucia parrot. The blue whale lives in Northern Pacific Ocean. It’s the largest animal in the world. It’s about 30 metres long. It eats small fish. It has no teeth. People kill blue whales for oil and for food.

The polar bear is a very lonely animal. It lives in the Arctic Circle, in Greenland and Canada. It has very thick, white fur which protects it from cold and danger. It’s very big, up to 3 metres long. It eats seals and fish. People kill polar bears for fur.

The giant panda lives in the jungles of China. It’s up to two metres long. It has long, white or black fur. It eats plants, bamboo or fish. People destroy panda’s habitat and kill it for fur.

The St. Lucia parrot lives in the jungle near South America, in a very hot and wet part of the world. Its favourite food is fruit. It’s very beautiful because it has got blue, green and orange feathers. People destroy these parrots and catch them to keep as pets. There are very few parrots left in the wild.

The panda is the symbol of WWF - World Wide Fund for Nature which collects money to protect animals and their habitats. I also want to help animals in danger. I would like to join in with other children the WWF events for schools around the world.

Słowniczek

in danger of extinction - zagrożony wyginięciem

the past - przeszłość

bone - kość

skeleton - szkielet

blue whale - wieloryb błękitny

giant - wielka

polar bear - niedźwiedź polarny

parrot - papuga

northern Pacific - północny Pacyfik

teeth - zęby

oil - oliwa, olej

Arctic Circle - koło podbiegunowe północne

Greenland - Grenlandia

thick - gęste

fur - futro

protect - chronić

from cold - przed zimnem

up to - do

jungle - dżungla

China - Chiny

plant - roślina

bamboo - bambus

destroy - niszczyć

habitat - siedlisko

blue - niebieski

green - zielony

orange - pomarańczowy

feather - pióro

keep - trzymać (w domu)

very few - nieliczne

are left - pozostało

event - wydarzenie

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Moje ulubione zwierzęta

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.