Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czy robienie zakupów to hobby?

Czy robienie zakupów to hobby?

Gdy zadaję sama sobie pytanie, czy robienie zakupów to hobby, dochodzę do wniosku, że nie potrafię na nie udzielić pozytywnej odpowiedzi. Nie postrzegam zakupów jako tzw „damskiego problemu” - inaczej ujmując tę kwestię, nienawidzę zakupów. Dla mnie jest to utrapienie - konieczność, jeśli chcę się zaopatrzyć w żywność, ale nic innego.

Nie znajduję nic miłego w sporządzaniu listy z zakupami, a potem w chodzeniu do takich sklepów jak sklep rybny, delikatesy, sklep mięsny lub warzywniak. Zdaję sobie sprawę, że to konieczność, ale nic poza tym. I dlatego nigdy tego nie polubię. Nie umiem wyobrazić samej siebie obładowanej siatkami niczym wielbłąd.

Jak można nazywać to hobby? Według mnie hobbby to pasja, w której realizuje się własne zainteresowania. Inteligentni ludzie pasjonują się sportem, literaturą, filmem lub na przykład muzyką. Robienie zakupów może być hobby dla trochę prymitywnych ludzi, według których wyłącznie kupowanie ma sens. Tacy ludzie nie znajdują nic fascynującego w trenowaniu tenisa, czytaniu powieści, obejrzeniu dobrego filmu lub słuchaniu bardziej ambitnej muzyki. Żal mi ich.

Is shopping a hobby?

When I ask myself if shopping is a hobby, I come to the conclusion that I am not able to give a positive answer to this question. I do not perceive shopping as "a female thing" - or to be more precise, I hate shopping. For me it is a trial - a necessity for food but nothing else.

I can’t find anything pleasant in writing the shopping list - especially doing the food shopping and going to the fishmonger, delicatessen, butcher or greengrocer. I realize that’s a must, but nothing else. And that’s why I will never like it. I cannot imagine myself as a donkey carrying large carrier bags.

How can you call it a hobby? In my opinion, a hobby is a passion, in which you realize your interests. Intelligent people are keen on sport, literature, film or music, for instance. Shopping can be a kind of hobby for a bit primitive human beings, for whom only buying things makes sense. They do not find anything fascinating in practising tennis, reading a novel, watching a good film or listening to more ambitious music. I feel sorry for them.

Słowniczek

I am not able to - nie jestem w stanie, nie potrafię

perceive - postrzegać

trial - utrapienie, próba

fishmonger - sklep rybny

butcher - rzeźnik, sklep mięsny

greengrocer - warzywniak

carrier bags - torby, siatki na zakupy

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Czy robienie zakupów to hobby?

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.