Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czytanie książek to strata czasu

Czytanie książek to strata czasu

Zupełnie nie zgadzam się ze stwierdzeniem, iż czytanie książek to strata czasu. Oznaczałoby to zarazem, że kupowanie książek to również strata pieniędzy. Możliwe, że są tacy ludzie, którzy na serio sądzą, że jedynym źródłem wiedzy i zabawy jest Internet. Ale ja zdecydowanie nie chcę zaliczać się do tej kategorii osób, niezależnie od tego czy inni będą mnie postrzegali jako osobę, która nie jest trendy.

Dla mnie książka to nie tylko piękny przedmiot, który może stać i ładnie wyglądać na półce. Przede wszystkim to dokument, który umożliwia zachowanie dzieł nauki i kultury. Jest to również świadectwo naszych czasów, dokumentujące codzienne życie. Książki można podzielić na beletrystykę (prozę, dramat i poezję) i pozostałe. Ta druga grupa zawiera dzieła związane z humanistyką, matematyką, naukami przyrodniczymi, polityką, naukami społecznymi i sztuką.

Dla mnie czytanie czegokolwiek wartościowego nie jest stratą czasu. Zwykle czytam poezję Haliny Poświatowskiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Stanisława Barańczaka. Poezja wyraża emocje, które wydają się być niewyrażalne. Pasjonuje mnie także proza. To co lubię najbardziej, to historyczne powieści W. Scotta, opowiadania grozy E.A. Poe i powieści o miłości F. Sagan.

Muszę przyznać, że lubię uciekać od codzienności w świat wyobraźni. Jestem pewna, że dzięki czytaniu jestem bogatsza duchowo niż gdybym była pozbawiona mojej pasji.

Reading books is a waste of time

I do not agree with the statement that reading books is a waste of time. It would mean, at the same time, that also buying books is a waste of money.

Maybe there are people who think that the only source of knowledge and fun is the Internet. But I definitely do not want to belong to this category of people; no matter how not trendy I am perceived by others.

For me a book is not just a useful, beautiful object which can stand and look nice on my bookshelf. First of all, it is a document, which enables to preserve works of science and culture. This is also the testimony of our times and our everyday lives. Books can be divided into belles-lettres (fiction, drama and poetry) and others. The latter group includes works relating to the humanities, mathematics, natural science, political or social science and arts.

For me reading anything valuable is not a waste of time. I usually read poetry - poems by Poświatowska, Pawlikowska-Jasnorzewska or Barańczak. Poetry enables me to express emotions, which seem to be inexpressible. I am keen on fiction as well. What I like most are: historical novels by W. Scott, thriller stories by E.A. Poe or love novels by F. Sagan.

I must admit that I love escaping from day-to-day life into the world of imagination in fiction. I am pretty sure that thanks to reading I am much richer than I could be without my passion.

Słowniczek

statement - stwierdzenie

source of knowledge - źródło wiedzy

perceive - postrzegać

enable to preserve works of science and culture - umożliwia zachowanie dzieł nauki i kultury

testimony - świadectwo

belles-lettres (fiction, drama and poetry) - beletrystyka (proza, dramat i poezja)

the humanities, natural science, political or social science and arts - humanistyka, nauki przyrodnicze, polityka, nauki społeczne i sztuka

inexpressible - nie do wypowiedzenia

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.