Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

To najlepsza książka, jaką kiedykolwiek czytałem

To najlepsza książka, jaką kiedykolwiek czytałem

Jako mól książkowy, mam trudności z powiedzeniem, która książka jest moją ulubioną. Toteż w zasadzie mogę polecić po prostu jedną z najlepszych książek, jaką kiedykolwiek czytałam - mam na myśli „Alicję w Krainie Czarów” Lewisa Carrolla. Możliwe, że wiecie, iż Charles Lutwidge Dodgson (który przybrał pseudonim Lewis Carroll) potrafił pisać nonsensy. Był on znanym i szanowanym wykładowcą matematyki na Uniwersytecie Oksfordzkim w latach 1854 do 1881. Może to był powód, dla którego ów szanowany matematyk nie użył swojego prawdziwego nazwiska, gdy w roku 1865 napisał książkę pełną nonsensu, książkę, która stawia logikę na głowie.

Rzecz w tym, że nonsens w „Alicji z Krainy Czarów” nie jest niemądry. Bez wątpienia możemy określić go jako trochę dziwaczny. Jednakże nie wydaje się on bezsensowny. Pisarz używa logiki, lecz jest to raczej logika nocnego snu niż logika „światła dziennego”. Oto powód, dla którego nie tylko dzieci, ale również ich rodzice lubią czytać tę powieść. Powinno się jednak pamiętać, że książka ta nie została napisana dla dorosłych, lecz zdecydowanie dla dzieci.

Dlaczego nadal lubię tę książkę? Może dlatego, iż napisano ją (jak wszystkie bajki) zarówno po to, by uczyć czytelnika jak być dobrym, jak i po to, by zabrać dziecko do świata wyobraźni. Czytając ją zdałam sobie sprawę, że w Krainie Czarów nie ma dla mnie nic zadziwiającego. Bo to był również mój świat - świat moich snów, marzeń. Z tego względu nie byłam zdziwiona pojawieniem się dziwnych bohaterów tej powieści, takich jak Kot z Cheshire, który znika i pojawia się. Takich ludzi jak kapryśny Król Kier czy krzycząca i wydająca rozkazy Królowa Kier spotykam w moim codziennym życiu.

Oto powody, dla których nadal lubię moją ulubioną bajkę.

It is the best book I’ve ever read

As a bookworm, I find it difficult to say, which book is my favourite one. Therefore I can recommend just one of the best books I have ever read - I mean "Alice in Wonderland" by Lewis Carroll. You might know that Charles Lutwidge Dodgson (whose nickname was Lewis Carroll) could write nonsense. He was a well-known and respected teacher of mathematics at Oxford University from 1854 to 1881. Perhaps that is why this respected mathematician did not use his own name when, in 1865, he wrote a book of nonsense, the book which stands logic on its head.

Not that the nonsense in "Alice in Wonderland" is simply foolish. No doubt that we can find it a bit strange. However, it does not seem to be unreasonable. The writer uses logic but it is rather dream logic than day-light logic. That is why not only children, but also their parents enjoy reading this novel. But one should remember that "Alice in Wonderland" was not written as a book for grown-ups, it was definitely meant for children.

Why do I still like this book? Maybe because it was written like all fairy-tales both to teach the reader to be good and to take a child into the world of imagination. Reading it I realized that there is nothing surprising in Wonderland for me. It was also my world - the world of my dreams. That is why I was not astonished with the strange protagonists who are present in the novel, such as the Cheshire Cat that appears and disappears. Such people as fussy man, the King of Hearts or the Queen of Hearts shouting and giving orders - I often meet in my day-to-day life.

These are the reasons why I still like my favourite fairy tale.

Słowniczek

bookworm - mól książkowy

recommend - polecać

stand logic on its head - stawiać logikę na głowie

unreasonable - bezsensowny, nierozsądny

grown-ups - dorośli

imagination - wyobraźnia

protagonist - bohater

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.