Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Jaką klęskę żywiołową uważasz za najbardziej niebezpieczną?

Jaką klęskę żywiołową uważasz za najbardziej niebezpieczną?

Gdy myślę o katastrofach naturalnych takich jak np. powódź, pożar, sztorm albo wybuch wulkanu, dochodzę do wniosku, iż wszystkie są wyjątkowo niebezpieczne. Lecz osobiście przypuszczam, że najbardziej niebezpieczne są trzęsienia ziemi. Na szczęście, nigdy nie przeżyłam takiej tragedii, ale widziałam jej konsekwencje (skutki) na ekranie TV.

Kilka lat temu oglądałam wiadomości w BBC1; pokazywano reportaż z greckiego miasta zniszczonego przez trzęsienie ziemi. Młoda kobieta opowiadała o swoich przeżyciach - uderzyło mnie, że na początku w ogóle nie była przerażona. Lecz gdy tylko zauważyła, jak budynki się trzęsą, zaczęła sama trząść się ze strachu. Na szczęście po kilku chwilach wszystko wróciło do normy. Jednakże następnego dnia miało miejsce kolejne trzęsienie ziemi, silniejsze niż pierwsze. Skutki tej katastrofy naturalnej przypominały horror. Następnego ranka kobieta znalazła swojego chłopaka leżącego w kącie jego pokoju obok telefonu. Możliwe, że próbował zadzwonić, lecz ściana nad jego głową zawaliła się. Ku jej ogromnej uldze, nadal żył, chociaż był nieprzytomny. Nic dziwnego, że była to jedna z najgorszych, a zarazem najlepszych chwil w jej życiu.

Pamiętając o tym, twierdzę, że trzęsienia ziemi są wyjątkowo niebezpiecznymi katastrofami naturalnymi.

What natural disaster do you consider the most dangerous?

When I think of natural disasters such as for example flood, fire, storm or volcanic eruptions, I come to the conclusion that all kinds of them are extremely dangerous. But personally, I suppose the most dangerous can be earthquakes. Fortunately, I have never experienced such a tragedy myself, but I have often seen its consequences on TV.

A few years ago I watched the news on BBC1; they were presenting the report from a Greek city destroyed by the earthquake. A young woman was talking about her experiences - what impressed me was that she was not frightened at the beginning. But as soon as she saw the buildings swaying, she began to shake with fear. Fortunately, after a few minutes everything returned to normal. However, the next day there was another earthquake, stronger than the first one. But the results of this natural disaster was like a horror. The following morning the woman had found her boyfriend lying in the corner of his room by the telephone. He might have tried to make a phone call, but the wall above his head had fallen down. To her great relief he was still alive, though he was unconscious. No wonder, it was one of the worst and the best moments in her life.

Remembering all of it, I claim that earthquakes are very dangerous natural disasters.

Słowniczek

natural disasters - katastrofy naturalne, klęski żywiołowe

flood - powódź

volcanic eruptions - wybuchy wulkaniczne

extremely - wyjątkowo

earthquakes - trzęsienia ziemi

report - reportaż

impress - robić wrażenie, uderzać (w znacz. metaforycznym)

sway - kołysać, poruszać się

shake - trząść się

might have tried - możliwe, że próbował

relief - ulga

Write a letter of apology

Mr Paul Jackson 51, George Street

52, George Street London

London

13th May, 2004

Dear Mr Jackson,

I apologize for my son's behaviour yesterday and for the damage he had caused. I promise to pay for the replacement of the window pane broken in this unfortunate accident.

I cherish the hope that this incident will not spoil our good neighbourly relations and that we will be able to keep on living next door to each other on friendly terms.

Please accept my apologies once again.

Yours sincerely,

M. Wheeler

Napisz list z przeprosinami

Mr Paul Jackson 51, George Street

52, George Street London

London

13.05.2004 r.

Szanowny Panie Jackson,

Przepraszam Pana za zachowanie mojego syna w dniu wczorajszym oraz za zniszczenia, które spowodował. Zobowiązuję się zapłacić za wymianę szyby okiennej, stłuczonej w tym nieszczęsnym wypadku.

Żywię głęboką nadzieję, że ten incydent nie zniszczy naszych dobrych stosunków sąsiedzkich i że będziemy mogli nadal mieszkać po sąsiedzku i pozostawać w zgodzie.

Jeszcze raz proszę przyjąć moje przeprosiny.

Szczerze oddany,

M. Wheeler

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.