Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czy uważasz, że telefony komórkowe są przydatne?

Czy uważasz, że telefony komórkowe są przydatne?

Bez wątpienia, komórki są jednym z najważniejszych wynalazków, które pojawiły się u schyłku XX wieku. Co więcej, jestem pewna, że są one tak bardzo użyteczne, że trudno mi jest sobie wyobrazić bez nich nasze codzienne życie. Zastanawiacie się może, dlaczego?

Obecnie telefony komórkowe mogą coraz więcej. Jeśli jesteś w posiadaniu jednego z najnowszych multimedialnych telefonów, możesz zalogować się w Internecie, zrobić zakupy, grać w gry, oglądać programy telewizyjne, a nawet robić zdjęcia czy kręcić filmy video, które możesz wysyłać do swoich przyjaciół.

Jednakże nie powinniśmy zapominać, że nowoczesne telefony komórkowe są kosztowne i ponadto szkodliwe dla naszego zdrowia. Według niektórych naukowców, promieniowanie, które emitują, może powodować raka mózgu!

Nie oznacza to jednak, że powinniśmy wyrzucić nasze telefony komórkowe, aby zachować zdrowie. Lepiej byłoby, gdybyśmy ograniczyli czas ich używania. Innymi słowy, nie wolno pozwolić sobie na uzależnienie od nich.

Do you think mobile phones are useful?

No doubt, mobile phones are one of the most vital inventions, which appeared at the end of the 20th century. What is more, I am pretty sure, they are so useful that it is difficult for me to imagine our day-to-day lives whithout them. You may wonder why?

Nowadays, mobile phones (called cell-phones in the USA) can do more and more. If you have one of the latest multimedia mobiles you can log on to the Internet, do the shopping, play games, watch TV and even take photos or make videos, which can be sent to your friends.

But we shouldn’t forget that modern mobile phones are expensive and also bad for our health. According to some scientists, the radiation from them can cause cancer of brain!

It does not mean that we should throw away our mobiles to keep health. We'd better limit time of using them. In other words we shouldn’t get addicted to them.

Słowniczek

vital inventions - ważne, istotne wynalazki

what is more - ponadto, co więcej

our day-to-day lives - nasze życie codzienne

log on - zalogować się

radiation - promieniowanie

cause - powodować, przyczyniać się do

cancer of brain - rak (nowotwór) mózgu

we'd better - lepiej byłoby, gdybyśmy

get addicted to - uzależniać się

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.