Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Najbardziej inspirujące wydarzenie

Najbardziej inspirujące wydarzenie

Moją ambicją jest zostać dziennikarzem sportowym. Chciałbym relacjonować wszystkie ważne wydarzenia sportowe w telewizji lub w ogólnopolskiej gazecie. Myślę, że nie ma większej pożywki dla wyobraźni niż igrzyska olimpijskie.

Jest to spotkanie najwiekszej liczby krajów i reprezentujących je sportowców. Podczas igrzysk lekkoatleci i inni sportowcy mają uczucie, że cały wysiłek, jaki włożyli w trenowanie, zostaje wynagrodzony. Dla wielu jest to marzenie z dzieciństwa, a najważniejsze jest to, aby brać udział, a nie to, aby wygrać.

Pierwsze nowożytne igrzyska odbyły się w Atenach w 1896 roku. I tam też odbyły się w 2004 roku. Wzięli w nich udział reprezentanci ponad 200 krajów. Początkiem igrzysk olimpijskich były zawody sportowe rozgrywane w Grecji dwa tysiące lat temu. Na początku były to zawody w kilku greckich miastach-państwach. Te, które stały się wzorem dla nowoczesnych igrzysk, organizowano w starożytnym mieście Olimpia. Stąd nazwa igrzysk olimpijskich.

Nowożytne igrzyska powstały pod koniec XIX wieku. Uważano je za sposób na to, aby młodzi sportowcy z całego świata zgromadzili się w jednym miejscu i zaprezentowali swoje umiejętności sportowe. Na początku były tylko dla mężczyzn, potem to się zmieniło i kobietom pozwolono brać w nich udział. Od tamtego czasu wprowadzono parę zmian. Istnieją teraz igrzyska letnie, igrzyska zimowe i specjalne igrzyska dla niepełnosprawnych, nazywane paraolimpiadą. Ważną częścią każdych igrzysk jest wspaniała ceremonia otwarcia. Zapalenie znicza olimpijskiego jest kluczowym elementem tej uroczystości. Potem odbywa się przemarsz reprezentacji.

Nad igrzyskami czuwa Międzynarodowy Komitet Olimpijski, w skład którego wchodzą członkowie z całego świata. Komitet decyduje o tym, jakie konkurencje zostaną zaliczone do dyscyplin olimpijskich i jakie państwa będą mogły brać udział. Obecnie 204 państwa są członkami ruchu olimpijskiego. Każdy kraj, który został uznany przez ONZ, może należeć do ruchu olimpijskiego. Poza Atenami igrzyska odbywały się m.in. w Londynie, Paryżu, Atlancie i Sydney. Największe miasta świata ubiegają się o prawo organizowania igrzysk, ponieważ jest to bardzo prestiżowe wydarzenie. Jest też bardzo kosztowne. Koszty początkowe mogą wynosić nawet kilka miliardów dolarów. Pieniądze zapewnia Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który zarządza budżetem igrzysk. Kiedy miasto zyskuje prawo organizowania igrzysk, często musi rozwinąć infrastrukturę, transport itp. Pieniądze na te cele zapewnia miasto lub państwo. Podczas igrzysk w 2004 roku w Atenach wśród dyscyplin były tak różne sporty, jak łucznictwo, dżudo, pływanie, zapasy i siatkówka. Główny sport to zawsze lekkoatletyka, ale te zawody zaczynają się dopiero po zakończeniu pierwszego tygodnia igrzysk.

Zatem jak to jest brać udział w igrzyskach? Mistrzowie z 2004 roku, Otylia Jędrzejczak i Robert Korzeniowski, mówią, że zwyciężanie i otrzymywanie medalu, podczas gdy grany jest hymn narodowy, a flaga wciągana na maszt, jest bardzo emocjonującym momentem.

Ludzie ze wszystkich krajów przyjeżdżają, aby oglądać swoich bohaterów sportu. Wielkie namiętności i ekscytacja, jaką rodzą igrzyska olimpijskie, sprawiają, że jest to najważniejsze wydarzenie sportowe na świecie.

The most inspiring event

My ambition is to became a sports news correspondent. I would like to cover all great sporting events for television or a national newspaper. I think that nothing else can actually inspire the imagination more than the Olympic Games.

It is the meeting of the largest ever number of countries and representing them sportsmen. At the Olympics, the athletes and other sportsmen have a feeling of completing all hard work that they put into sport. For many, it is their childhood dream and that what is important is to take part, not to win.

The modern Olympic Games were first held in Athens in 1896. That’s also where they were staged in 2004. More than 200 countries were represented. The Olympic Games had their beginning in a circus sporting event first held in Greece thousands of years ago. First there were games in several city states of Greece. The one that was taken as a model for the modern games was organised in ancient city of Olympia. Hence, the name of Olympics.

The modern Olympics were originated in the late 19th century. They were seen as the way for the world’s young sportsmen to come together and display their sporting powers. First they were only for men. Then it changed and women were allowed to compete. There have been a few changes since that time. There are now both the summer Olympics and the winter Olympics as well as special Olympic Games for people with disabilities known as Para-Olympics. There is a grand opening ceremony as an important part in all of them. The lighting of the Olympic flame is the key event of the ceremony. Then there is also the marching of the teams.

The Olympic Games are supervised by the international Olympic Committee made up of members from across the world. The Committee decides which sports will feature in the Games and which nations can participate. At present, there are 204 member countries of the Olympic movement. Any country which is recognized by the United Nations can belong to the Olympic movement. Apart from Athens, London, Paris, Atlanta and Sydney have started the games. Major cities across the world compete for right to host the Olympics because it is a prestigious event. It is also very expensive. The start up costs can be as high as several thousand million dollars. This money is provided by the International Olympic Committee which manages the Games Budget. When a city gets the games, it often has to develop infrastructure, transport and so on for which money is provided by the city or the state. In the 2004 Athens Olympics the Olympic sports included such diverse events as archery, judo, swimming, wrestling and volleyball. The main sport is always athletics but it doesn’t start till the end of the first week of the Games.

So what is it like to take part in the Olympics? The 2004 champions: Otylia Jędrzejczak and Robert Korzeniowski say that winning and then having your medal presented while your national anthem is being played and the national flag raised is a very emotional moment.

People of all countries come to watch their sporting heroes. The huge passions and excitement which the Olympic Games generate make it the greatest event in the world.

Słowniczek

to cover - relacjonować wydarzenia

sporting events - zawody sportowe

imagination - wyobraźnia

meeting - spotkanie

sportsman - sportowiec

athlete - lekkoatleta

childhood - dzieciństwo

to take part - brać udział

to win - wygrać

modern - nowożytny, nowoczesny

city state - miasto-państwo

ancient - starożytny

hence - stąd, skutkiem tego

originated - zapoczątkowany

to display - zaprezentować

to compete - brać udział w zawodach

since that time - od tamtej pory

people with disabilities - niepełnosprawni

grand - wspaniały, imponujący, okazały

ceremony - uroczystość, ceremonia

Olympic flame - znicz olimpijski

team - drużyna

to supervise - nadzorować

member - członek

to feature - figurować

to participate - uczestniczyć

at present - obecnie

member countries - państwa członkowskie

Olympic movement - ruch olimpijski

to host - być gospodarzem

prestigious - prestiżowy

expensive - kosztowny

provided by... - zapewniony przez...

to develop - rozwinąć, rozbudować

state - państwo

to include - zawierać

diverse - rozmaite

archery - łucznictwo

wrestling - zapasy

volleyball - siatkówka

athletics - lekka atletyka

champion - mistrz

national anthem - hymn narodowy

national flag - flaga państwowa

huge - wielki, ogromny

passion - namiętność

excitement - podniecenie

to generate - powodować, rodzić

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Najbardziej inspirujące wydarzenie

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.