Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Przerażający wypadek

Przerażający wypadek

Wielu braci i sióstr podziwia swoje starsze rodzeństwo czy kuzynów. Starszy brat czy siostra nie zawsze jest lepszą, mądrzejszą czy silniejszą osobą, ale jest starszy, i na tym polega różnica. Każde dziecko, jakie znam, chce być starsze niż jest i czuje się świetnie, kiedy robi coś razem ze starszymi przyjaciółmi. Też kiedyś taka byłam, ale teraz już tak nie jest.

Mam 13 lat. Mój brat Jacek ma 21 lat. Mój kuzyn Zbyszek ma 23 lata, a jego dziewczyna, Klaudia, 22. Jacek, Zbyszek i Klaudia umieją prowadzić samochód i bardzo to lubią. W zeszły weekend postanowili wybrać się zamochodem Zbyszka do Makowa Podhalańskiego. Dziewczyna mojego brata nie mogła pojechać, więc zaproponował, żebym pojechała z nimi. Byłam bardzo podekscytowana myślą, że spędzę weekend z moim starszym bratem i jego najlepszymi przyjaciółmi, więc kiedy rodzice powiedzieli, że nie mogę jechać, zaczęłam płakać. W końcu zgodzili się, ale nie byli bardzo zadowoleni.

Zbyszek i Klaudia przyszli do nas w sobotę rano. Pogoda była piękna i wielu ludzi wyjeżdżało z miasta na weekend. Ruch na głównej drodze do Zakopanego był ogromny, więc Zbyszek skręcił w wąską wiejską drogę. Był tam bardzo mały ruch, ale droga nie była dobra. Była wyboista, w niektórych miejscach stroma i było tam wiele zakrętów. Jechaliśmy powoli i po pewnym czasie mój brat zniecierpliwił się. Powiedział Zbyszkowi, żeby jechał szybciej. Zbyszek powiedział, że nie może jechać szybciej, bo hamulce nie działają zbyt dobrze. I wtedy mój brat zrobił coś głupiego - zaproponował, że to on poprowadzi samochód. Gdy tylko zamienili się miejscami, zaczęliśmy jechać o wiele szybciej, może zbyt szybko. Poprosiłam go, żeby zwolnił, ale bracia nie lubią słuchać młodszych sióstr, prawda?

Potem Klaudia poprosiła go, żeby zwolnił i zrobił to, ale było już za późno. Usłyszeliśmy dziwny dźwięk dobiegający z tyłu samochodu i Jacek powiedział: „Mamy przebitą oponę”. Myślałam, że to najgorsze, co może się zdarzyć, ale tak nie było. Byliśmy akurat na wzgórzu i braliśmy zakręt. Jacek próbował zahamować, ale hamulce nie działały dobrze. Zamknęłam oczy, bo bałam się, że stracimy kontrolę nad samochodem. Boję się wysokości i nagle zrobiło mi się niedobrze.

Wydawało się, że upłynęło bardzo dużo czasu, zanim Jacek zatrzymał samochód. Powiedział nam, żebyśmy byli spokojni i nie wpadali w panikę. A potem zdarzyła się najgorsza rzecz. Powiedział mi, żebym wysiadła z samochodu, bo jestem najlżejsza. Powiedział mi, żebym zrobiła to powoli i ostrożnie, a kiedy już wysiadłam, podał mi linę i poprosił, żebym weszła pod samochód i przywiązała jeden koniec liny do osi koła, a drugi do pnia drzewa. Zrobiłam to, a wtedy wszyscy wysiedli z samochodu. Zbyszek próbował zadzwonić po pomoc drogową, ale jego telefon komórkowy nie miał zasięgu. Zdecydowaliśmy, że poczekamy na jakiś większy samochód, który będzie mógł doholować nas do drogi, a potem do stacji obsługi. Mniej więcej po godzinie ktoś podwiózł Zbyszka do głównej drogi. Czekaliśmy na pomoc przez dwie godziny.

Nie dojechaliśmy do Makowa w tamten weekend. Po tym wypadku nie chcę być starsza niż jestem i nie podziwiam już mojego brata.

A scary incident

A lot of brothers and sisters look up to their older siblings or cousins. Their elder brother or sister isn’t always a better, wiser or stronger human being but he or she is older than they are and that makes a big difference. Every child I know wants to be older than he or she really is and feels great when doing things with older friends. I was like that, too but not any more.

I’m thirteen years old. My brother Jacek is twenty one. My cousin Zbyszek is twenty three and his girlfriend, Klaudia is twenty two. Jacek, Zbyszek and Klaudia can all drive and they like driving very much. Last weekend they decided to go away in Zbyszek’s car to Maków Podhalański. My brother’s girlfriend couldn’t go so my brother asked me to go with them. I was very excited at the prospect of spending the weekend with my elder brother and his best friends and I started to cry when my parents said I couldn’t go. They finally let me go but weren’t very happy about that.

Zbyszek and Klaudia came to our house on Saturday morning. The weather was beautiful and a lot of people were leaving the city for the weekend. The traffic on the main road to Zakopane was very heavy so Zbyszek turned into a narrow country road. There was very little traffic there but the road wasn’t good. It was bumpy and steep in places and there were a lot of bends. We were driving slowly and after some time my brother got impatient. He told Zbyszek to drive faster. Zbyszek said he couldn’t go any faster because the brakes in his car weren’t good. Then my brother did something stupid. He offered to drive instead. As soon as they changed, we went much faster, too fast perhaps. I asked my brother to slow down but brothers don’t like listening to their younger sisters, do they?

Then Klaudia asked Jacek to slow down and he did but it was too late. We heard a strange noise at the back of the car and I heard Jacek say, “We’ve got a puncture”. I thought that was the worst thing to happen but it wasn’t. We were on top of a hill of that time and driving round a bend. Jarek tried to stop but the brakes didn’t work well. I closed my eyes because I was afraid we were going out of control. I’m afraid of heights and I suddenly felt sick.

Jacek stopped the car after what felt like a very long time. He told us to keep calm and not to panic. Then the worst thing happened. He told me to get out of the car because I was the lightest. He told me to do it slowly and carefully when I did, he handed me some rope and asked me to get under the car and tie one end of the rope to the axle and other end round a tree. I did that. Then they got out of the car. Zbyszek tried to call motor service on his mobile phone but he couldn’t reach them. We decided to wait for a bigger car than ours to pull us back onto the road and to a service station. After about an hour Zbyszek took a lift with another driver back to the main road. We waited for help for two hours.

We never got to Maków that weekend. After that incident I don’t want to be older than I am and I don’t look up to my brother any more.

Słowniczek

scary - przerażający

to look up to (someone) - podziwiać (kogoś)

siblings - rodzeństwo

I feel great - czuję się świetnie

not any more - już nie

excited - podekscytowany

prospect - perspektywa

finally - w końcu, wreszcie

traffic - ruch

main road - główna droga

to turn - skręcić

narrow - wąski

bumpy - wyboisty

steep - stromy

bend - zakręt

slowly - powoli

impatient - niecierpliwy

to get impatient - zniecierpliwić się

brake - hamulec

to offer - zaproponować

perhaps - być może

to slow down - zwolnić

puncture - przebita opona

top of a hill - szczyt wzgórza

to be afraid (of something) - bać się (czegoś)

suddenly - nagle

to be sick - mieć mdłości

to keep calm - zachować spokój

light - lekki

carefully - ostrożnie

to hand - podać

rope - lina, sznur

axle - oś koła

motor service - pomoc drogowa

to give somebody a lift - podwieźć kogoś

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Przerażający wypadek

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.