Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Idealne wakacje

Idealne wakacje

Drogie „Idealne wakacje”,

Oto moja praca konkursowa na Wasz konkurs „Doskonałe wakacje dla dzieci”. To pomysł wakacyjny na obóz inny niż wszystkie.

Po pierwsze, to wakacje bez rodziców. Myślę, że nie jest dobrze dla dzieci i rodziców, kiedy są ze sobą cały czas.

Po drugie, to wakacje w miejscu bardziej interesującym niż miejsca, które dzieci zwykle odwiedzają z rodzicami. Dzieci uwielbiają robić ekscytujące rzeczy. Są także bardziej skłonne do podjęcia ryzyka niż ich rodzice.

Po trzecie, na tych wakacjach dzieci uczą się nowych rzeczy o świecie. Dzieci wolą odkrywać nowe rzeczy wokół siebie, niż uczyć się o nich z książek.

W końcu, te wakacje to prawdziwa niespodzianka. Jak wiemy, dzieci nie lubią się wcześnie kłaść do łóżka i bardzo się lubią świetnie bawić.

Na doskonałe wakacje wybieram małe miasto w Norwegii za kołem podbiegunowym północnym. Chcę tam pojechać na międzynarodowy wakacyjny obóz dla dzieci. Dzieci na obozie mieszkają w wiosce, gdzie mogą robić mnóstwo rzeczy i poznać nowych kolegów i koleżanki. Mogą wybrać to, co chcą robić. Mogą iść popływać, łowić ryby, pływać kajakiem. Dzieci mogą grać w siatkówkę plażową, uczyć się jak rozpalić ognisko, jak gotować, jak posługiwać się mapą i kompasem. Mogą także poznać nowe dyscypliny sportowe i szkolić swój angielski codziennie, przez cały dzień.

Letni obóz w Norwegii różni się od innych obozów letnich. Co roku w lecie przez kilka tygodni słońce nie zachodzi tam za horyzont. Dni trwają dwadzieścia cztery godziny! Nie zapada zmrok. Dzieci nie muszą kłaść się do łóżek. Mogą bawić się przy ognisku i śpiewać całą noc! To jest idealny obóz.

Jest tylko jeden problem. Kiedy nauczyciele na obozie wołają: „Chodźcie jeść”, to jest to zaproszenie na śniadanie, drugie śniadanie, obiad lub kolację. Któż to wie!

A Perfect Holiday

Dear Perfect Holidays,

This is my entry for your competition - “Perfect Holidays for Children”. It’s an idea for a holiday camp with a difference.

Firstly, this holiday is without parents. I don’t think it’s good for children and parents when they are together all the time.

Secondly, this holiday is somewhere more interesting than the places children usually visit with parents. Children love doing exciting things. They are also more adventurous than their parents.

Thirdly, on this holiday children learn new things about the world. Children prefer discovering new things around them to learning about new things from books.

Finally, this holiday is a real surprise. As we all know, children don’t like going to bed early and they love to have fun.

My choice for a perfect holiday is a small town in Norway, beyond the Arctic Circle. I want to go to an international summer camp for children there. The children at the camp live in a village where they can do lots of activities and meet new friends. They can choose the things they want to do. They can go swimming, fishing or kayaking. The children can play beach volleyball, learn how to make a fire, how to cook or how to use a map and compass. They can also learn new sports and they practise their English every day all day long!

The summer camp in Norway is different from other summer camps. For a few weeks every summer the sun doesn’t set below the horizon there. Days have twenty-four hours! It doesn’t get dark. Children don’t have to go to bed. They can play games by the fire and sing all night! This is a perfect holiday camp.

There is only one problem. When the teachers at the camp call: “Come and eat”, it’s an invitation to breakfast, lunch, dinner or supper. Who knows?

Słowniczek

entry - praca konkursowa

idea - pomysł

with a difference - inne niż wszystkie

without - bez

somewhere - gdzieś

adventurous - śmiały

prefer - woleć

discover - odkryć

beyond - poza

village - wioska

choose - wybrać

kayak - pływać kajakiem

beach volleyball - siatkówka plażowa

compass - kompas

the sun - słońce

set below the horizon - zajść za horyzontem

get dark - ściemniać się

invitation - zaproszenie

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Idealne wakacje

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.