Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Gdzie spędziłeś swoje ostatnie wakacje?

Gdzie spędziłeś swoje ostatnie wakacje?

Swoje ostatnie wakacje spędziłam u babci. Moja babcia mieszka w małej wiosce, która nazywa się Janów i ma gospodarstwo. Jeżdżę do mojej babci co roku i nie lubiłam tego, kiedy byłam mniejsza. Polubiłam to, kiedy zainteresowałam się biologią i zwierzętami. Tego lata moje wakacje były nawet lepsze, bo zawarłam nowe znajomości.

Gospodarstwo mojej babci jest położone w bardzo pięknym miejscu. Z jednej strony jest las, a z drugiej duży staw. Woda w stawie jest czysta, więc można w nim pływać ile się chce. Za stawem jest mały sad, gdzie można znaleźć jabłonie, wiśnie i grusze.

W gospodarstwie mojej babci są również zwierzęta. Babcia ma trzy krowy, dwie świnie, konia i mnóstwo kur. Jest tam także pies i trzy koty - moja babcia bardzo lubi koty.

Spędziłam całkiem sporo czasu ze zwierzętami, ponieważ moi dziadkowie potrzebowali pomocy, a ja lubię zwierzęta. Więc codziennie razem z moim dziadkiem doiłam krowy. Nie było to zbyt łatwe na początku, ale nauczyłam się szybko. Pomagałam także zapędzać krowy na pastwisko. Pomagałam babci przygotowywać jedzenie dla świń - te zwierzęta są zawsze głodne i pożerają niesamowite ilości jedzenia. Karmiłam także kury i dawałam koniowi siano.

Od czasu do czasu jeździłam z moim dziadkiem i jego pracownikami na pola. Nie pracowałam zbyt wiele, ponieważ ta praca jest bardzo ciężka. Pomagałam troszkę i obserwowałam, jak ludzie pracują na roli. Bardzo lubiłam drogę powrotną, bo dziadek czasami pozwalał mi powozić koniem. Było to bardzo ekscytujące!

Oczywiście nie pracowałam cały czas. Moi dziadkowie dobrze wiedzieli, że muszę odpocząć po mojej ciężkiej pracy w szkole. Więc codziennie spędzałam trochę czasu po prostu leżąc pod drzewami lub słuchając walkmana. Ale moją ulubioną rozrywką było pływanie w stawie. A ten staw jest związany z moją nową przyjaciółką.

Staw znajduje się na ziemi mojego dziadka i tylko niewielu przyjaciół i sąsiadów może z niego korzystać. Mój dziadek jest bardzo dumny ze swojego stawu, ponieważ jest on bardzo piękny i spędza wiele czasu troszcząc się o niego. Pewnego dnia było bardzo gorąco, więc prawie nie wychodziłam z wody. Nagle zauważyłam dziewczynę mniej więcej w moim wieku, która patrzyła na mnie spoza drzew. Najpierw pomyślałam sobie, że to nie jest zbyt ładnie tak podglądać, więc chciałam jej powiedzieć, żeby sobie poszła. Ale wtedy ona wyszła zza drzew i powiedziała, że ma na imię Agnieszka i że jest jej przykro, że mnie przestraszyła. Dodała także, że spędza swoje wakacje w gospodarstwie naszego sąsiada, który jest jej wujkiem. Potem zapytała mnie, czy mogłaby popływać w naszym stawie, ponieważ uwielbia pływanie, a w okolicy nie ma gdzie popływać. Powiedziałam, że oczywiście może i wtedy zaczęła się nasza przyjaźń. Od tego czasu zaczęłyśmy wszystko robić razem i rozmawiałyśmy godzinami. Okazało się, że mamy ze sobą wiele wspólnego i że bardzo lubimy przebywać w swoim towarzystwie. Agnieszka mieszka w innym mieście, więc wiedziałyśmy, że będziemy musiały się rozstać. Na koniec obydwie się popłakałyśmy.

Myślę, że moje wakacje były fajne. Spędziłam wiele czasu ze zwierzakami - co uwielbiam. Ale przede wszystkim poznałam Agnieszkę, która, mam nadzieję, będzie moją przyjaciółką na zawsze. Teraz zamierzamy pisać do siebie listy. Być może spotkamy się podczas ferii zimowych, bo chciałabym zaprosić Agnieszkę do naszego domu. W każdym razie cieszę się już na następne wakacje - Agnieszka i ja na pewno spotkamy się w Janowie.

Where did you spend your last holidays?

I spent my last holidays at my grandma’s place. My grandma lives in a little village called Janów and she has got a farm. I go to my grandma’s every year and I did not like it when I was smaller. I started to like it when I got interested in biology and animals. This summer my holidays were even better because I made new friends.

My grandma’s farm is situated in a very beautiful place. On one side there is a forest and on the other there is a big pond. The water in the pond is clean so you can swim in it as much as you want. Behind the pond there is a little orchard where you can find some apple trees, cherry-trees and pear-trees.

There are also some animals at the farm. My grandma has got three cows, two pigs, a horse and a lot of hens. There is a dog on the farm and three cats - my grandma likes cats a lot.

I spent quite a lot of time with these animals because my grandparents needed some help and I like animals. So I milked the cows every day together with my grandpa. It was not very easy at first but I learnt quickly. I also helped to put the cows to the pasture. I helped my grandma to prepare the food for the pigs - these animals are always hungry and they devour enormous quantity of food. I also fed the hens and gave some hay to the horse.

From time to time I went with my grandpa and his workers to the fields. I did not help much because this work is very hard. I helped a little and I enjoyed watching the workers. I liked the way back very much because sometimes my grandpa allowed me to drive the horse. It was very exciting!

Of course I did not only work all the time. My grandparents knew very well that I must rest after my hard work at school. So I spend some time every day just lying under the trees and reading or listening to my walkman. Yet my favourite entertainment was swimming in the pond. And this pond is connected with my new friend.

The pond is on my grandparents’ private land and only some friends and neighbours can use it. My grandpa is very proud of his pond because it is really beautiful and he spends a lot of time on taking good care of it. One day it was very hot and I almost never left the water. Suddenly I noticed a girl of about my age looking at me from behind the trees. First I thought it was not very nice to peep at somebody like that so I wanted to tell her to go away. Then she went out of the trees and said that her name was Agnieszka and that she was sorry to frighten me. And she added that she was spending her holidays at our neighbour’s farm, he was her uncle. Then she asked me if she could swim in our pond because she loved swimming and there was nowhere else to swim in the neighbourhood. I said that of course she could and this is when our friendship started. Since that time we did everything together and we talked and talked for hours. It turned out that we had a lot in common and that we enjoyed each other’s company very much. Unfortunately Agnieszka lives in a different city so we knew that we would have to part. We both cried at the end.

I think that my holidays were great. I spent a lot of time with the animals which I love. But first of all I met Agnieszka who I hope will be my best friend for ever. Now we are going to write letters to each other. Maybe we will meet during our winter holidays because I want to invite her to my house. Anyway I look forward to the next summer - Agnieszka and I will certainly meet in Janów.

Słowniczek

farm - gospodarstwo

every year - co roku

I got interested - zainteresowałam się

situated - położony

pond - staw

as much as you want - ile tylko chcesz

orchard - sad

to milk - doić

pasture - pastwisko

to prepare - przygotowywać

to devour - pożerać

enormous - olbrzymi

quantity - ilość

hay - siano

way back - droga powrotna

to rest - odpoczywać

just - po prostu

entertainment - rozrywka

connected - związany

neighbour - sąsiad

to take care of - opiekować się

suddenly - nagle

to notice - zauważyć

from behind - zza

to peep at somebody - podglądać kogoś

to go away - odejść, iść sobie

to frighten - przestraszyć

to add - dodać

this is when - to właśnie wtedy

since that time - od tej pory

it turned out - okazało się

to part - rozstać się

for ever - na zawsze

maybe - być może

certainly - z pewnością

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Gdzie spędziłeś swoje ostatnie wakacje?

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.