Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Widok z mojego okna

Widok z mojego okna

Kiedy zamykam oczy, widok z mojego okna zapiera dech w piersiach. Widzę długą, piaszczystą plażę, drzewa palmowe i morze. Są duże fale. Widzę ludzi w wodzie. Niektórzy pływają, inni kąpią się lub serfują. Grupa dzieci bawi się na plaży. Dwaj chłopcy budują zamek z piasku. Dwaj inni chłopcy puszczają latawce. Jest basenik z kaczuszkami dla najmłodszych dzieci - chłopca i dziewczynki. Ich mama cały czas na nie patrzy. Inni rodzice opalają się.

Kiedy patrzę przez okno domu moich dziadków na wsi, widzę pagórki i doliny. Nie widzę rzeki, ale widzę strumień. Jest dużo pól, drzew i krzewów. Wszystko jest zielone. Widok zmienia się, kiedy nadchodzi jesień i potem znów w zimie, ale zawsze jest bardzo ładny.

Nie lubię patrzeć przez okno w mieście, gdzie mieszkam. Kiedy otwieram okno, widzę następny blok mieszkalny, taki jak ten, w którym mieszkam. Widzę dużo samochodów i mnóstwo ludzi spacerujących lub idących w pośpiechu wzdłuż ulicy. Niektórzy ludzie siedzą na ławeczkach na małym skwerku.

Widok z mojego okna nie jest ładny.

The view from my window

When I close my eyes, the view from my window is quite breathtaking. I can see a long, sandy beach, palm trees and the sea. There are big waves. I can see people in the water. Some of them are swimming, others are bathing or surfing. A group of children are playing on the beach. Two boys are building a sandcastle. Two other boys are flying kites. There is a paddling pool with toy ducks for the youngest children - a boy and a girl. Their mum is looking at them all the time. Other parents are sun-bathing.

When I look out of a window of my grandparents’ house in the country I can see hills and valleys. I don’t see a river but I can see a stream. There are a lot of fields, trees and bushes. Everything is green. The view changes when autumn comes and then again in winter but it’s always very nice.

I don’t like looking out of my window in the city where I live. When I open my window, I can see another block of flats like the one I live in. I can see a lot of cars and a lot of people walking or rushing along the streets. Some people are sitting on park benches in a small square.

The view from my window isn’t very nice.

Słowniczek

close - zamknąć

breathtaking - zapierający dech

sandy - piaszczysty

beach - plaża

palm tree - drzewo palmowe

sea - morze

wave - fala

water - woda

bathe - kąpać się

surf - surfować

sandcastle - zamek z piasku

fly kites - puszczać latawce

paddling pool - basenik

toy ducks - kaczuszki zabawki

the youngest - najmłodsze

sunbathe - opalać się

look out of a window - wyjrzeć przez okno

hill - wzgórze

valley - dolina

field - pole

bush - krzew

autumn - jesień

again - jeszcze raz

winter - zima

always - zawsze

the one - ten

rush - spieszyć się

along - wzdłuż

bench - ławka

square - plac

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Widok z mojego okna

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.