Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Moja ulubiona postać z książki

Moja ulubiona postać z książki

Jedną z moich ulubionych postaci z książek jest dziewczynka o imieniu Koralina. Jej imię jest także tytułem książki Neila Gaimana. Bardzo lubię tę książkę, ponieważ główna bohaterka - Koralina i ja mamy wiele cech wspólnych.

Po pierwsze, jest jedynaczką, tak jak ja. Czasem czuje się bardzo samotna. Ja też. Jej rodzice i moi rodzice są bardzo zajęci. Kiedy prosimy ich, aby się z nami pobawili lub wyszli z nami z domu, zazwyczaj odpowiadają, że mają dużo do zrobienia. Obiecują pobawić się z nami później lub innym razem, ale „później” nigdy nie nadchodzi. Koralina i ja jesteśmy smutne i trochę się złościmy, kiedy to słyszymy, ale rozumiemy, że dorośli mają inne sprawy do załatwienia.

Po drugie, Koralina i ja jesteśmy niezwykle ciekawe świata, który nas otacza. Kiedy jesteśmy same, nigdy nie marnujemy czasu. Nie znosimy się nudzić. Zawsze znajdujemy coś interesującego do zrobienia. W głowach mamy mnóstwo pomysłów. A może by napisać krótkie opowiadanie na komputerze, albo obejrzeć film o dzikiej przyrodzie w Afryce, albo odnaleźć starą studnię i zmierzyć jej głębokość? Badanie nowych miejsc jest drugą naturą Koraliny. Kiedy dziewczynka wchodzi do pustej części domu, czuje się jak młody badacz. Bardzo dobrze wiem, jak ona się czuje!

Po trzecie, Koralina jest bardzo dzielną dziewczynką. Kiedy jest w kłopotach lub w prawdziwym niebezpieczeństwie, nigdy nie panikuje. Próbuje zrozumieć swoje położenie, analizuje możliwości i obmyśla plan.

Nie wiem, czy jestem tak dzielna jak Koralina, ale kiedy czytam tę książkę, to myślę o moim domu i moich rodzicach. Zaczynam myśleć, że ja także mogę być taka dzielna.

Na koniec jeszcze kilka szczegółów, które sprawiają, że Koralina i ja jesteśmy do siebie podobne. Nienawidzimy pająków, lubimy mnóstwo piany w wannie, a nasi sąsiedzi bardzo nas lubią.

Myślę, że Koralina mogłaby być moją siostrą bliźniaczką lub moją najlepszą przyjaciółką. A jeśli nie jest to możliwe, to może być inspiracją dla mnie i dla moich koleżanek.

My favourite character from a book

One of my favourite book characters is a girl called Coraline. Her name is also the title of the book by Neil Gaiman. I like this book very much because the protagonist, Coraline, and I have a lot in common.

Firstly, she is an only child, and so am I. Sometimes she feels very lonely, and so do I. Her parents and my parents are very busy. When we ask them to play or go out with us, they usually say they have a lot to do. They promise to play with us “later” or “another time” but “later” never comes. Coraline and I feel sad and a little angry when we hear that but we understand that adults have other things to do.

Secondly, Coraline and I are very curious about the world around us. We never waste any time when we are alone. We hate it when we are bored. We always find something interesting to do. Our heads are full of ideas. Why not write a short story on the computer or watch a film about wildlife in Africa? or find an old well and measure its depth? It is second nature for Coraline to explore new places. When she goes into an empty part of the house, she feels like a young explorer. I know how she feels!

Thirdly, Coraline is a very brave girl. When she is in trouble or in real danger, she never panics. She tries to understand her situation, she analyses the possibilities and makes a plan.

I do not know if I am as brave as Coraline is but when I read this book, I think of my home and my parents. I start to think that I can be brave, too.

Finally, there are a few small things which make Coraline similar to me. We hate spiders, we like to have lots of bubbles in our bath and our neighbours are very fond of us.

I think that Coraline could be my twin sister or my best friend. And if that is not possible, she can be an inspiration for me and my friends.

Słowniczek

title - tytuł

protagonist - bohater/ka

lonely - samotny

busy - zajęci

go out - wyjść

usually - zwykle

promise - obiecać

later - później

another time - innym razem

understand - rozumieć

adult - dorosły

be curious about something - być ciekawym czegoś

alone - sam

bored - znudzony

head - głowa

well - studnia

measure - zmierzyć

depth - głębokość

second nature - druga natura

explorer - badacz

feel - czuć się

brave - dzielny

be in trouble - być w tarapatach

panic - panikować

analyse - analizować

possibility - możliwość

similar - podobny

hate - nienawidzić

spider - pająk

bubbles - piana

bath - kąpiel

be fond of somebody - bardzo lubić kogoś

could be - mogłaby być

be possible - być możliwym

inspiration - natchnienie, inspiracja

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Moja ulubiona postać z książki

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.